نویسنده = ابراهیم گنجی مقدم
ارزیابی مقاومت نسبی 30 ژنوتیپ پاکوتاه محلب به چهار گونه‌ی فیتوفتورا در گلخانه و باغ

دوره 31، شماره 3، مهر 1396، صفحه 445-455

10.22067/jpp.v31i3.57014

محمد حاجیان شهری؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ حمید افضلی


ارزیابی مقاومت نسبی برخی ارقام زردآلو به بیمارگر Wilsonomyces carpophilus عامل بیماری غربالی درختان میوه هسته دار

دوره 28، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 97-105

10.22067/jpp.v28i1.36044

محمد حاجیان شهری؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ محمود رضا کریمی شهری


مبارزه غیرشیمیایی با علفهای هرز باغات پسته در منطقه فیض آباد

دوره 27، شماره 2، تیر 1392، صفحه 222-230

10.22067/jpp.v27i2.24550

مجید عباس پور؛ علی اصغر چیت بند؛ محمد رجب زاده؛ ابراهیم گنجی مقدم