مبارزه غیرشیمیایی با علفهای هرز باغات پسته در منطقه فیض آباد

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی روشهای غیرشیمیایی مبارزه با علف‌های هرز باغات پسته، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 6 تیمار و سه تکرار در سال 1386 در یکی از باغات پسته ایستگاه تحقیقات فیضآباد، اجرا گردید. تیمارهای این آزمایش، استفاده از روشهای غیرشیمیایی کنترل علفهای هرز شامل سه نوع مالچ (خاکپوش) (پلاستیک نیمه شفاف، کاه وکلش، چیپس چوب) و دو روش فیزیکی و مکانیکی به ترتیب شامل شعله افکن و رتیواتور که در زمان رشد کامل علف‌های هرز اعمال گردیدند، و تیمار شاهد بود. تیمارها در مرحله 7-5 برگی علفهای هرز اعمال شدند. 35 روز پس از اعمال تیمارها تراکم و وزن خشک علفهای هرز در هر کرت محاسبه شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که کارایی هریک از تیمارها درکنترل علفهای هرز به ترتیب بصورت مالچ پلاستیک، مالچ چیپس چوب، مالچ کاه وکلش، شعله افکن و رتیواتور بود. بیشترین و کمترین هزینه کنترل علفهای هرز به ترتیب مربوط به تیمار مالچ پلاستیک با مقدار هزینه 5,500,00 ریال و تیمار رتیواتور با مقدار هزینه 000‚240 ریال بود، که به دلیل هزینه بالای کاربرد مالچ پلاستیک، این تیمار قابل توصیه نمیباشد. علیرغم کارایی کمتر تیمار روتیواتور در مقایسه با دیگر تیمارها، به دلیل کنترل مناسب علف‌های هرز یکساله، حفظ رطوبت خاک، سادگی عملیات این روش نسبت به سایر روشها، باغداران نیز استفاده از تیمار رتیواتور را ترجیح میدهند که با نتایج این بررسی از لحاظ اقتصادی مطابق است، اما در کنترل علف‌های هرز چندان موفق نبود. در جمع بندی، مالچ چیپس چوب و مالچ کاه و کلش کارایی بالایی را در کنترل علف‌های هرز داشتند و هم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Non Chemical Methods of Weed Control in Pistachio (Pistachio vera) garden in Feyzabad Region

نویسندگان [English]

  • M. Abbaspoor
  • A.A. Chitband
  • M. Rajabzadeh
  • E. Ganjimoghadam
چکیده [English]

A study was conducted to evaluate non chemical methods of weed control in pistachio (Pistachio vera) gardens, located in Feyzabad, Khorasan Razavi Province, Iran, in 2007. The layout was completely randomized block design with six treatments and three replications. Non-chemical treatments were three types of mulches (plastic cover, saw dust and wheat hay (straw)), flaming and rotivating plus an untreated control. Treatments were applied at 5-7 leaf stage of weeds. 35 days after treatments weed density and weed dry matter were measured in each plot. The results showed rotivating, flaming and using mulches (plastic cover, saw dust and wheat hay) caused significant decrease (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flaming
  • Mulch
  • Rotivator
  • Wheat hay
CAPTCHA Image