نویسنده = پژمان خدایگان
بررسی غلظت‌های زیر بازدارندگی برخی اسانس‌های گیاهی بر فاکتورهای پرآزاری بیمارگر Pseudomonas syringae pv. syringae

دوره 37، شماره 4، دی 1402، صفحه 381-398

10.22067/jpp.2023.81813.1141

سحر قربانپور یدکی؛ ساره بقائی راوری؛ محمد مقدم؛ پژمان خدایگان


مشکلات پیش روی تشخیص فیتوپلاسماها با استفاده از آزمون Nested PCR

دوره 29، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 624-917

10.22067/jpp.v29i4.45988

کبری مسلم خانی؛ ساره بقائی راوری؛ پژمان خدایگان


شناسایی عامل بیماری پوسیدگی نرم و ساق‌سیاه سیب‌زمینی در استان اردبیل

دوره 29، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 273-282

10.22067/jpp.v29i2.36307

رقیه حاتمی گیگلو؛ پژمان خدایگان؛ ساره بقائی راوری