(مقاله کوتاه پژوهشی) اولین گزارش زنبور Protaphelinus nikolskajae (Yasnosh, 1963) (Chalcidoidea: Aphelinidae) پارازیتوئید شته صنوبر Pemphigus immunis از ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور شناسایی پارازیتوئیدهای شته صنوبر از مناطق مختلف شهر تهران در سال 1391 نمونه برداری صورت گرفت. گال ها در ظروف پلاستیکی نگاه داری شده و تا زمان خروج پارازیتوئید ها به طور روزانه بررسی صورت گرفت. بین نمونه های جمع آوری شده، گونة Protaphelinus nikolskajae (Yasnosh, 1963) (Chalcidoidea: Aphelinidae) شناسایی شد که برای فون ایران گزارش جدید می باشد. این گونه از پارازیتوئید های شته صنوبر Pemphigus immunis محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Brief Report) of Protaphelinus nikolskajae (Yasnosh, 1963) (Chalcidoidea: Aphelinidae), a Parasitoid of The Popular Aphid, Pemphigus immune from Iran

نویسندگان [English]

  • G. Hasanshahi
  • F. Jahan
  • H. Abbasipour
  • G. Japoshvili
چکیده [English]

In order to identify parasitoids of poplar aphid, sampling was done at urban areas of Tehran in 2011. Aphid galls were put in clear plastic containers and were evaluated until emergence of parasitoids on daily basis. Among the samples, a new species namely Protaphelinus nikolskajae (Yasnosh, 1963) (Chalcidoidea: Aphelinidae) was identified. This species is a parasitoid of the popular aphid, Pemphigus immunis that is a new record for fauna of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Pemphigus immune
  • Parasitoid
  • Protaphelinus nikolskajae
CAPTCHA Image