ردیابی و شناسایی ویروئیدهای مرکبات در برخی ارقام تجاری

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری، موسسه علوم باغبانی، سازمان تحقیقات کشاورزی

چکیده

در این تحقیق، آلودگی ارقام پرتقال تامسون ناول، پرتقال خونی مورو، نارنگی پیج و پوملو وبر نسبت به ویروئیدهای مرکبات مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابتدا گیاهان بالنگ اتراگ (C. medica) با اینوکولوم از منشا درختان مادری ارقام مذکور از طریق پیوند پوستک آلوده شده و در شرایط کنترل شده دمایی گلخانه نگهداری گردید. پس از آلوده سازی، استخراج RNA به روش SDS-Potassium acetate از بافت اتراگ انجام و RT-PCR با استفاده از صفر آغازگر های اختصاصی ویروئید های Hop Stunt Viroid (HSVd)،Citrus Bent Leaf Viroid (CBLVd) ، Citrus Bark Cracking Viroid (CBCVd) و Citrus Dwarfing Viroid (CDVd) انجام شد. ردیابی RNA ویروئید های مرکبات، با استفاده از سیستم الکتروفورز پی در پی در ژل پلی اکریل آمید (Sequential- PAGE) و هیبریداسیون با استفاده از کاوشگر اختصاصی ویروئید Citrus Exocortis Viroid (CEVd) با استفاده از DIG نشاندار شده انجام شد. نتایج، آلودگی دو رقم پرتقال نسبت به ویروئیدهای مورد بررسی را تایید کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Citrus Viroids in Commercial Citrus Varieties by Molecular Techniques

نویسندگان [English]

  • L. Ebrahimi Moghaddam
  • Seyed Mehdi Bani Hashemian
  • S.A. Elahinia
  • S.N. Bani Hashemian
چکیده [English]

In this study, the possible infection of Thomson navel, Moro blood sweet orange, Page mandarin and Webber pomelo with citrus viroids was investigated. Biological indexing was performed by grafting on Etrog citron (C. medica) and maintained in temperature-controlled greenhouse. After inoculation, RNA was extracted by SDS– potassium acetate method. Detection of citrus viroids was done Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) using specific primers of Hop Stunt Viroid (HSVd), Citrus Bent Leaf Viroid (CBLVd), Citrus Dwarfing Viroid (CDVd) and Citrus Bark Cracking Viroid (CBCVd). The results indicate Thomson navel and Moro blood sweet oranges had mix infection to all viroids in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RT-PCR
  • HSVd
  • CBLVd
  • CDVd
  • CVCVd
CAPTCHA Image