(مقاله کوتاه پژوهشی )بررسی تغییرات جمعیت مگس خیار، (Dip.: Tephritidae) Dacus ciliatus Loew روی خیار پائیزه در منطقه ملاثانی استان خوزستان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

تغییرات جمعیت مگس جالیز، Dacus ciliatus Loew ، روی خیار پائیزه در منطقه ملاثانی استان خوزستان در سالهای 1388 و 1389 مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه برداری از یک مزرعه خیار به مساحت 2000 متر مربع و به صورت هفتگی انجام شد. در هر نمونه برداری تعداد 10 عدد میوه خیار به صورت تصادفی از مزرعه خیار جمع آوری و در درون یک طشت پلاستیکی گذاشته شد. در کف طشت 5 سانتی متر خاک نرم قرار داشت. روی طشت به وسیله توری ریز پوشیده شده بود. بعد از خروج حشرات کامل تعداد و جنسیت آنها تعیین شد. در سال اول، فعالیت این مگس از مهرماه آغاز و تا اواخر آذر ادامه داشت. اوج جمعیت مگس جالیز در سال 1388 در اواسط آبان ماه بود (302 عدد مگس در 10 میوه خیار). در سال دوم نیز فعالیت مگس در مهرماه شروع شد و تا آذر ادامه داشت. اوج جمعیت مگس جالیز در سال 1389 نیز در اواسط آبان بود (407 عدد مگس در 10 میوه خیار). در هر دو سال هر دو جنس نر و ماده در مزارع فعالیت داشتند و نسبت جنسی حدود50 درصد (ماده) بود. اطلاعات حاصل از این مطالعه در مدیریت این حشره آفت کاربرد خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

((Brief report) Investigation on Population Flactuations of Dacus ciliatus on the Fall Cucumber in Mollasani Region

نویسندگان [English]

  • parviz shishehbor
  • N. Zandi-Sohani
چکیده [English]

Population dynamics of cucurbit fly, Dacus ciliatus on fall cucumber was studied in Mollasani region in Khuzestan province for two years (2009 and 2010). Sampling was carried out weekly from a 2000 square meter of cucumber field. Every week 10 cucumber fruits were collected randomly and placed in a plastic container. Five centimeter of soft soil was placed in the bottom of container. The opening of the container was covered by a fine mesh. The number and sex ratio of emerged flies were determined. In the first year the activity of flies started in October and continued until the end of December. Peak of population was occurred in the middle of November (302 flies in 10 cucumber fruits). In the second year the activity of D.ciliatus started in October and continued until December too. Peak of population in 2010 was occurred in the middle of November (407 flies in 10 cucumber fruits). In both years both sexes were abundant in the field and sex ratio (% female) was about %50. The information collected in this study could be applied in management of this pest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cucumber fly
  • Population flactuation
  • Dacus ciliatus
  • Tephritidae
  • Cucurbitaceae
CAPTCHA Image