(مقاله کوتاه پژوهشی)بررسی روشهای مختلف شکستن خواب بر خصوصیات جوانه زنی بذور گونه‌های Echinochloa. crus galli وEchinochloa orizy cola سوروف

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور شناسایی مکانیسم خواب بذر سوروف، مطالعه ای در آزمایشگاه بذر در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی در سال 1388 اجرا شد. تیمار ها شامل اسید جیبرلیک، اسید سولفوریک، خراشدهی، سرمادهی، گرمادهی و جدا نمودن پوسته ی بذر 4 توده ی بذری بودند. براساس نتایج این بررسی بذور سوروف تازه دارای خواب فیزیولوژیک بودند که به نظر منشاء آن در پوسته بذر بود. شدت خواب در گونه ی E.crus galli بیش از گونه ی E.orizy cola بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Brief report) Effect of Different Treatments on Breaking Dormancy of Various Species of Barnyard Grass (Echinochloa crus galli and Echinochloa awal orizy cola)

نویسندگان [English]

  • M. Haghighi Khah
  • M. Khajeh Hosseini
  • M. Bannayan Awal
چکیده [English]

In order to detect the dormancy mechanism of different species of Barnyard Grass, an experiment was conducted in the Seed Laboratory of Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad in 2009. treatments included: Gibberellic acid, sulfuric acid, scarification, stratification, preheating, removing seed covering structures of lema and palea and removing the seed coat. It seems fresh seeds of barnyard grass have physiological dormancy located in the seed coat, particularly in Crus gallispecies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barnyard grass
  • Seed dormancy
  • Seed coat
  • Sulfuric acid
CAPTCHA Image