مقاله کوتاه پژوهشیگزارش گونه های جدید پادمان (Collembola) از شهرستان کرمانشاه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

در بررسی هایی که به منظور شناسایی فون گونه های پادمان در شهرستان کرمانشاه طی سال 1390 صورت گرفت، نمونه برداری های متعددی از خاک و خاک برگ مناطق مختلف انجام و پادمان خاک توسط قیف برلیز جداسازی و جمع آوری شد. پس از بررسی و شناسایی گونه ها هشت گونه متعلق به هشت جنس مختلف از هفت خانواده جمع آوری و شناسایی شدند. گونه های مشخص شده با یک ستاره (*) برای اولین دفعه از شهرستان کرمانشاه و گونه های مشخص شده با دو ستاره (**) برای اولین دفعه از ایران گزارش می شود. فهرست گونه ها عبارتند از:
Family Tullbergiidae: Metaphorura affinis (Boerner, 1902)*
Family Hypogastruridae: Ceratophysella denticulata Bagnall, 1941*
Family Isotomidae: Isotomiella minor Schaeffer, 1896* and Folsomia binoculata (Wahlgren 1899)**
Family Entomobryidae: Pseudosinella sexoculata (Schoet,1902)**
Family Sminthuridae: Sminthurus cf. nigromaculatus (Tullberg, 1872)**
Family Katiannidae: Sminthurinus elegans Fitch, 1863*
Family Arrhopalitidae: Arrhopalites caecus (Tullberg, 1871)*

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Report of New Collembola (Arthropoda: Hexapoda) Species from Kermanshah :Brief report

نویسندگان [English]

  • M. Shayanmehr
  • E. Yoosefi Lafooraki
Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

In order to investigation of Collembola fauna, several soil and leaf litter sampling were carried out during 2011 in Kermanshah regions and species were extracted by Berlise funnel. In sum, eight species from eight genera from seven families were collected and identified. The species characterized by one star (*) are new for Kermanshah fauna. The species characterized by two star (**) are reported for the first time for Iran fauna. The species are listed as below:
Family Tullbergiidae: Metaphorura affinis (Boerner, 1902)*
Family Hypogastruridae: Ceratophysella denticulata Bagnall, 1941*
Family Isotomidae: Isotomiella minor Schaeffer, 1896* and Folsomia binoculata (Wahlgren 1899)**
Family Entomobryidae: Pseudosinella sexoculata (Schoet,1902)**
Family Sminthuridae: Sminthurus cf. nigromaculatus (Tullberg, 1872)**
Family Katiannidae: Sminthurinus elegans Fitch, 1863*
Family Arrhopalitidae: Arrhopalites caecus (Tullberg, 1871)*

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arthropleona
  • Entomobryomorpha
  • Podumorpha
  • Symphypleona
CAPTCHA Image