مقایسه جوانه زنی دو گونه ترشک Rumex obtosifoliusو R. crispus در پاسخ به نور و شرایط رطوبتی خاک

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فتوکنترل علف های هرز یک روش پیش گیری در کنترل علف های هرز است، که هدف اصلی آن کاهش جوانه زنی بذرهای علف هرز فتوبلاستیک، با حذف تابش نور طی خاک ورزی است. شناخت این علف های هرز و نحوه واکنش آنها نسبت به نور در شرایط مختلف محیطی جزو مطالعات پایه ای ضروری در فتوکنترل علف های هرز به شمار می رود. در این تحقیق بذور دو گونه علف هرز Rumex obtosifolius و R.crispus در دو شرایط خشک و مرطوب (بارندگی طبیعی) در عمق cm 20خاک دفن شده در تاریخ های متفاوت از خاک خارج و در سه شرایط نوری نور کامل (12 ساعت نور و 12 ساعت تاریکی)، نور کوتاه مدت (5 ثانیه نوربا شدت 10 200 و سپس تاریکی) و تاریکی تحت آزمون جوانه زنی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که بذور هر دو گونه تنها در حضور نور قادر به جوانه زنی می باشند. مقایسه دو شرایط خشک و مرطوب نیز نشان داد که پاسخ جوانه زنی این دو گونه نسبت به نور بسیار متفاوت است. چنانکه در گونه R.crispus میزان جوانه زنی در هر دو شرایط خشک و مرطوب تقریبا یکسان بود در حالی که خواب بذور گونه R.obtosifolius در شرایط مرطوب پس از نه هفته دفن در خاک و تنها در صورت حضور نور شکسته شد و در شرایط خشکی پس از طی 34 هفته دفن در خاک و در شرایط نور کوتاه مدت جوانه زدند. به طور کلی این نتایج نشان دهنده وجود چرخه خواب فصلی این گونه ها در شرایط معمول محیطی و احتمال جایگزینی شرایط محیطی به جای نیاز نوری در برخی از گونه های علف هرز هستند. همچنین فتوکنترل در شرایط بهینه نوری و رطوبتی ابزاری مناسب و با بازده بالا برای مدیریت گونه های فوق می باشد. داده های به دست آمده در این تحقیق می تواند در ساخت مدل های پیش بینی جوانه زنی و ظهور علف های هرز نیز به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Germination of two Rumex Species in Response to Light and Soil Moisture Conditions

نویسندگان [English]

  • Sh. Archin
  • H- Rahimian Mashhadi
  • M. Oveisi
  • R. tavakolafshari
چکیده [English]

Photocontrol is a preventive method in weed management which aims to reduce the germination of photoblastic weed seeds. One of the basic researches in photocontrol is, identifying these species and their germination behavior in various environmental conditions. In this study, germination behavior of two Rumex species were investigated under two different soil moistures during nine months of burying in soil, in response to three different light conditions. Results showed both species are positively photoblastic but their response to soil moisture environment were different. Under the natural circumstances Rumex crispus showed a peak of germination in autumn and one in late spring, while R.obtosifolius seeds germinated greatly in late autumn, winter and spring, both in presence of light. R.crispus seeds became more sensitive to light when buried in dry soil and germination increased in full light condition. Dormancy of R.obtosifolius seeds seemed to alleviate more slowly in dry soil. Our results indicate that seasonal dormancy cycle would occur in both species under natural moisture conditions, and also there is a possibility of environmental factors replacing each other to satisfy germination requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seed dormancy
  • Germination
  • Sensitive to light
  • Seasonal dormancy cycle
  • Chilling requirement
  • Rumex
CAPTCHA Image