بررسی حد تحمل جودره (Hordeum spontaneum)، یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum) به علف‏کش متریبوزین

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ولیعصر رفسنجان

2 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات

چکیده

به منظور بررسی حد تحمل جودره (Hordeum spontaneum)، یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum) به علف‏کش متریبوزین (سنکور)، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل 5 رقم گندم (آتیلا، چمران، نیک نژاد، دوروم و گاسگوژن)، گونه علف‎هرز (جودره و یولاف وحشی) و کاربرد علفکش متریبوزین در شش دُز (صفر، 100، 200، 400، 800 و1600 گرم ماده تجاری در هکتار) بودند. نتایج نشان داد که یولاف وحشی بیشترین حساسیت را به کاربرد متریبوزین داشت (257=ED50) و جودره (722=ED50) در مقایسه با یولاف وحشی به طور معنی‎داری تحمل بالاتری به متریبوزین داشت. در مورد ارقام گندم نیز، نیک نژاد (1022=ED50) و گاسکوژن (958=ED50) تحمل بالاتر و ارقام آتیلا (307=ED50) و گندم دوروم (498=ED50) تحمل پایین‎تری در مقایسه با سایر ارقام گندم و جودره نشان دادند، اما به طور معنی‎داری درجه تحمل بالاتری از یولاف وحشی داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tolerance of Wild Barley (Hordeum spontaneum), Wild Oat (Avena ludoviciana) and Different Wheat (Triticum aestivum) Cultivars to Metribuzin

نویسندگان [English]

  • ahmad hosseini 1
  • K Hajmohammadnia Ghalibaf 2
  • M. Attarzadeh
2 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

In order to investigate the tolerance of wild barley (Hordeum spontaneum), wild oat (Avena ludoviciana) and different wheat (Triticum aestivum) cultivars to metribuzin (Sencore®), a completely randomized design experiment was conducted in Ferdowsi university of Mashhad. The treatment were replicated three times and included wheat cultivars (Atila, Chamran, Niknejad, Dorum, Gaskojen), weed species (wild barley, and wild oat), and herbicide doses (0, 100, 200, 400, 800, and 1600 g/ha of commercial formulation). The results demonstrated that wild oat was the most susceptible species to metribuzin, and wild barley (ED50=722) was significantly more tolerance than wild oat (ED50=257). Among wheat cultivars, Niknejad (ED50=1022) and Gaskojen (ED50=958) had more tolerance and Atila (ED50=307) and Dorum (ED50=498) were less tolerance than other cultivars and wild barley, but were significantly more tolerant than wild oat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Herbicide
  • Sencore
  • Weed control
  • Wild oat
CAPTCHA Image