اولین گزارش Endaphis perfidus Keiffer (Diptera: Cecidomyiidae) به‌عنوان پارازیتوئید داخلی شته انار (Aphis punicae Pass.) در ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در بررسی فون دشمنان طبیعی شته انار (Aphis punicae Pas.) در شهرستان کاشمر یک گونه پارازیتوئید داخلی از دو بالان خانواده Cecidomyiidae جمع آوری شدکه به‌نام Endaphis perfidus Keiffers 1896 تعیین هویت گردید. گونه‌ی E. perfidus یکی از شش گونه‌ی جنس Endaphis می باشد که تاکنون فقط از روی شته ی افرا Drepanosiphum planatoides (Schrank) از کشور های انگلستان، فرانسه و روسیه گزارش شده بود. وجود این گونه در ایران برای اولین بار گزارش می گردد. به‌علاوه، برای دنیا نیز شته انار به‌عنوان دومین میزبان این انگل معرفی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First Report of Endaphis perfidus Keiffer (Diptera: Cecidomyiidae), as an Endoparasitoid of Pomegranate Aphid (Aphis punicae Pass.) in Iran

نویسندگان [English]

  • H Sadeghi Namghi
  • M. Hosseini
  • N. Jalali Moghadam
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

During a funistic survey of natural enemies of pomegranate aphid (Aphis punicae Pass.) in Kashmar region, specimens of an endoparasitoid belonging to Family Cecidomyiidae was collected which identified as Endaphis perfidus Keiffer 1896. Endaphis perfidus is one of the six species in the genus Endaphis in the world that was previously reported from Acer aphid, Drepanosiphum planatoides (Schrank) from England, France and Russia. The occurrence of this species in Iran is reported for the fist time. Also, the pomegranate aphid is reported here as the host of this parasitoid for the first time in the World.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aphid
  • Gall midge
  • Natural enemies
  • Pomegranate