کلیدواژه‌ها = مدیریت غیرشیمیایی
تعداد مقالات: 4
2. اثرات عمق دفن غده و نوع بافت خاک بر صفات بیولوژیکی اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.)

دوره 33، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 221-230

10.22067/jpp.v33i2.76397

فرامرز رفیعی سربیژن نسب؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ احمد آئین؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ علی اصغری


4. تأثیر آفتابدهی خاک در کنترل اکوتیپ های مختلف اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.)

دوره 28، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 579-588

10.22067/jpp.v28i4.30068

محمد روزخش؛ سید وحید اسلامی؛ مجید جامی الاحمدی