کلیدواژه‌ها = ITS
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه مورفولوژیکی و مولکولی عامل بیماری لکه برگی و خال سیاه گندم Dilophospora alopecuri در استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.22067/jpp.2021.70596.1024

حسن ملکی زیارتی؛ ولی الله بابایی زاد؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ رامین حیدری؛ محمدعلی آقاجانی