کلیدواژه‌ها = بانک بذر
پویایی بانک بذر و گیاهچه علف‌های هرز در پاسخ به نوع تناوب در اکوسیستم‌های زراعی

دوره 36، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 239-258

10.22067/jpp.v39i1.83880

نیوشا ولایی؛ محمد حسن راشد محصل؛ محمد بنایان اول


بررسی زنده‌مانی بذور فرفیون خوابیده (Euphorbia maculata) در شرایط محیطی مختلف

دوره 28، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 490-499

10.22067/jpp.v28i4.21002

ریحانه عسگرپور؛ رضا قربانی؛ محمد خواجه حسینی