نویسنده = حسین کاظمی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی مقاومت بیوتیپ‌های یولاف وحشی زمستانه به علف‌کش‌های بازدارندهACCase در مزارع گندم شهرستان رامیان

دوره 34، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 385-399

10.22067/jpp.v34i3.86187

مهتاب هروی؛ جاوید قرخلو؛ آسیه سیاهمرگویی؛ حسین کاظمی؛ سعید حسن پور بورخیلی


3. تهیه نقشه پراکنش و گیاگان علف‌‌های‌هرز مزارع کلزا در شهرستان گرگان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 605-616

10.22067/jpp.v31i4.57968

سحر جنتی عطایی؛ همت اله پیردشتی؛ حسین کاظمی؛ معصومه یونس آبادی