کلیدواژه‌ها = مقاومت
بررسی کارایی قارچ‌کش پروفایلر در کنترل بیماری سفیدک کرکی انگور با عامل Plasmopara viticola

دوره 37، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-10

10.22067/jpp.2023.76753.1093

حسین خباز جلفایی؛ حجت اله ربانی نسب؛ امیر ارجمندیان


ارزیابی مقاومت و حساسیت ارقام مختلف خیار (Cucumis sativus) نسبت به مگس جالیز Dacus ciliatus (Diptera: Tephritidae)

دوره 34، شماره 4، دی 1399، صفحه 413-422

10.22067/jpp.2020.32805.0

معصومه پایدار؛ ناصر معینی نقده؛ فرزاد جلیلیان؛ عباسعلی زمانی


ارزیابی مقاومت ارقام آبی گندم نان به نماتد سیستی غلات Heterodera filipjevi

دوره 32، شماره 3، آذر 1397، صفحه 323-337

10.22067/jpp.v32i3.69796

مرضیه معتمدی؛ مهدی نصراصفهانی؛ عیدی بازگیر؛ مصطفی درویش نیا


ارزیابی عکس‌العمل تعدادی از ارقام سویا نسبت به نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica

دوره 32، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 173-183

10.22067/jpp.v32i2.60969

طیبه سلیمانی؛ مجید اولیا؛ فریبا حیدری؛ محمودرضا تدین


واکنش ژنوتیپ‌های آفتابگردان به نژادهای زنگ Puccinia helianthi در ایران

دوره 32، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 39-47

10.22067/jpp.v32i1.57000

سیامک رحمانپور؛ علیرضا نبی بور؛ ابوالقاسم خدابنده


ارزیابی مقاومت ایجاد شده توسط قارچهای مایکوریزی آربوسکولار(AMF) علیه نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 286-293

10.22067/jpp.v27i3.26730

مرتضی قربانی؛ حمید روحانی؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ یونس رضائی دانش؛ امین میرشمسی کاخکی


ارزیابی پرآزاری جدایه‌های قارچ (Pers.) Fr. Cytospora chrysosperma روی نهال ها و شاخه های بریده گردو

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 238-245

10.22067/jpp.v27i2.24576

سعید عباسی؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ روح اله شریفی


مقایسه آلودگی هفت واریته ی مختلف پنبه به سفید بالک پنبه Bemisia tabaci در منطقه کاشمر

دوره 27، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 11-17

10.22067/jpp.v27i1.22148

سعیده سرباز؛ غلامحسین مروج؛ محمد سیرجانی؛ سعید هاتفی


ارزیابی مقاومت نسبی یازده هیبرید ذرت به کرم ساقه خوار ذرت Ostrinia nubilalis Hb. (Lepidoptera: Pyralidae) در منطقه ی مغان

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 355-361

10.22067/jpp.v26i4.18419

حجت توکلی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ جبرائیل رزمجو؛ مسعود تقی زاده؛ پرویز شریفی زیوه