شکستن خواب و تأثیر برخی عوامل محیطی بر روی جوانه زنی بذور اِسپرک زرد Reseda lutea L.))

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آزمایشاتی در آزمایشگاه تحقیقاتی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال 88 برای بررسی روش شکستن خواب و تأثیر نور، دما، تنش شوری و خشکی بر روی جوانه زنی بذور اسپرک زرد اجرا شد. نتایج نشان داد که در بین تیمارهای مطالعه شده جهت شکست خواب، تیمار اسیدسولفوریک 96% به مدت 30 ثانیه منجر به بیشترین جوانه زنی (3/73 درصد) بذور اسپرک در شرایط تاریکی گردید و کمترین درصد جوانه زنی (8 درصد) در تیمار شاهد در شرایط نور/تاریکی بدست آمد. تاریکی مداوم در دماهای آزمایش شده (10/20، 15/25 و20/30 درجه سانتی گراد ) منجر به جوانه زنی بالاتر نسبت به شرایط نور/تاریکی گردید، به طوری که بیشترین جوانه زنی (76 درصد) در دمای 15/25 درجه سانتی گراد تحت شرایط تاریکی مداوم و کمترین جوانه زنی (10 درصد) در دمای 10/20 درجه سانتی گراد در شرایط نور/تاریکی بدست آمد که مؤید این نکته است که بذور این علف هرز دارای خاصیت فتوبلاستیک منفی می باشند. بذور این علف هرز توانستند دز سطوح متوسطی از تنش شوری (160 میلی مولار) و خشکی (6/0- مگاپاسکال) جوانه بزنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Breaking Dormancy and Effect of some Environmental Factors on Germination of Cutleaf Mignonette (Reseda lutea L.) Seeds

نویسندگان [English]

  • E. Ebrahimi
  • S.V. Eslami
چکیده [English]

To breaking dormancy as well as the effect of light, temperature, salinity and drought stress on germination of cutleaf mignonette seeds, experiments were conducted at the Research Laboratory of Birjand Faculty of Agriculture in 2009. Immersion in sulfuric acid (96%) for 30 seconds under continuous dark regime resulted in the highest germinability (73%) and the lowest germination (8%). was observed at the control treatment under light/dark regime continuous darkness resulted in higher germinability compared with light/dark regime at tested temperatures (20/10, 25/15 and 30/20C), so that the highest germination (76%) was observed at 25/15C under continuous dark and the lowest germination was observed at 20/10C under light/dark regime which indicates that this weed species is negative photoblastic. Cutleaf mignonette seeds could germinate in moderate levels of salinity (160 mM) and drought (-0.6MPa).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salinity stress
  • Drought stress
  • Seed dormancy
  • temperature
  • Light
  • Sulfuric acid
CAPTCHA Image