بررسی ویروس پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV) در استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

ویروس پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV) عضو جنس Begomovirus و خانواده Geminiviridae می‌باشد. با توجه به مشاهده علایم مشکوک به وجود این ویروس در استان خراسان رضوی در تابستانهای 1387 و 1388 به ترتیب 526 و 253 نمونه بوته گوجه فرنگی مشکوک به آلودگی ویروس مذکور از مزارع مختلف استان جمع‌آوری شد و با آزمون سرولوژیکی تاس-‌الایزا (TAS-ELISA) مورد بررسی قرار گرفت. پس از انجام آزمون‌ها مشخص شد که تعداد 11 نمونه در سال 1387 و 25 نمونه در سال 1388آلوده به TYLCV بودند. پس از استخراج DNAی کل از نمونه های آلوده، آزمون PCR نیز آلودگی نمونه ها را در محدودهbp 570 اثبات کرد.

کلیدواژه‌ها