نویسنده = فریدون پاداشت‌دهکایی
مطالعه اثرات بیماری بلاست (Pyricularia oryzae) روی محصول برنج در شرایط مزرعه

دوره 28، شماره 4، دی 1393، صفحه 547-554

10.22067/jpp.v28i4.25604

فریدون پاداشت‌دهکایی؛ ابراهیم دودابی‌نژاد؛ حسن پورفرهنگ؛ سمیه داریوش


معرفی قارچ های بیماریزای اسکلرت دار برنج در استان گیلان

دوره 23، شماره 1، مهر 1388

10.22067/jpp.v23i1.1874

سمیه جانی پور؛ سید اکبر خداپرست؛ سید علی الهی نیا؛ فریدون پاداشت‌دهکایی