مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
جلد 31 شماره 3سال 1396 معرفی حشره¬کش دیفلوبنزورون (دیمیلین® SC48%) برای کنترل کرم سیب
( محمّد ولی تقدّسی ; محمد رحیم معینی ; غلامعلی اکبرزاده شوکت ; هاشم کمالی ; رئوف کلیایی )
210 چکیده   PDF
جلد 28 شماره 1 سال 1393 بهینه سازی کارآیی گلایفوسیت با استفاده از سولفات آمونیم در کنترل علفهای هرز باغهای پسته
( مجید عباس پور ; علی اصغر چیت بند ; محمد رجب زاده ; حسین توکلی )
179 چکیده   PDF
جلد31، شماره 4، سال1396 بررسی کارایی چند علف¬کش در کنترل علف¬های‌هرز پهن‌برگ یونجه (Medicago sativa L.) تازه‏‏کاشت و مستقر در استان البرز
( فریبا میقانی ; محمدرضا كرمی نژاد )
169 چکیده   PDF
جلد 24 شماره 1 سال 1389 بکارگیری برخی فرآورده‌های گیاهی به منظور کنترل بیماری بوته میری زیره سبز با عامل Fusarium oxysporum f. sp Cumini
( قربانی قربانی ; فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار ; جعفرپور جعفرپور )
168 چکیده   PDF
جلد 31 شماره 3سال 1396 کنترل شیمیایی علف‌های هرز در مزارع زعفران (Crocus sativus L.)
( مجید عباس پور )
92 چکیده   PDF
جلد 28 شماره 1 سال 1393 مقایسه تاثیر چند سم کنه کش در کنترل کنه تارتن بادام، Schizotetranychus smirnovi Wainst
( زریر سعیدی ; فرشید شبانی ; سید حبیب الله نوربخش ; علیرضا نعمتی )
75 چکیده   PDF
جلد 24 شماره 4 سال 1389 مقاومت آنتی زنوزی کلن های مختلف صنوبر به سه آفت مهم در استان آذربایجان شرقی
( نیكدل نیكدل ; دردایی دردایی )
72 چکیده   PDF
جلد 23 شماره 2 سال 1388 مطالعه کاربرد دفعات مصرف حشره‌کش دیازینون علیه کرم ساقه‌خوار
( عمواقلی طبری عمواقلی طبری ; علی‌نیا علی‌نیا ; قهاری قهاری ; حاجی‌امیری حاجی‌امیری )
69 چکیده   PDF
جلد 30 شماره 4 سال 1395 مهار آفت کرم سیب (L.) (Lep.:Tortricidae) Cydia pomonellaبا استفاده از روش اخلال در جفت گیری با فرمون های مصنوعی در استان خراسان رضوی
( هاشم کمالی ; رئوف کلیایی ; محمدولی تقدسی )
66 چکیده   PDF
جلد30 شماره 2 سال 1395 شناسایی گونه های تریپس مزارع سیر استان همدان و تعیین گونه ی غالب
( مجید میراب بالو )
65 چکیده   PDF