مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
جلد 31 شماره 3سال 1396 کنترل شیمیایی علف‌های هرز در مزارع زعفران (Crocus sativus L.)
( مجید عباس پور )
482 چکیده   PDF
جلد 24 شماره 1 سال 1389 بکارگیری برخی فرآورده‌های گیاهی به منظور کنترل بیماری بوته میری زیره سبز با عامل Fusarium oxysporum f. sp Cumini
( قربانی قربانی ; فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار ; جعفرپور جعفرپور )
337 چکیده   PDF
جلد 24 شماره 3 سال 1389 شناسایی و بررسی بیماریزائی قارچهای عامل پوسیدگی ریشه وطوقه گندم در استان خراسان شمالی
( عمارلو عمارلو ; روحانی روحانی ; مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم )
325 چکیده   PDF
جلد 28 شماره 1 سال 1393 مقایسه تاثیر چند سم کنه کش در کنترل کنه تارتن بادام، Schizotetranychus smirnovi Wainst
( زریر سعیدی ; فرشید شبانی ; سید حبیب الله نوربخش ; علیرضا نعمتی )
300 چکیده   PDF
جلد 28 شماره 1 سال 1393 بهینه سازی کارآیی گلایفوسیت با استفاده از سولفات آمونیم در کنترل علفهای هرز باغهای پسته
( مجید عباس پور ; علی اصغر چیت بند ; محمد رجب زاده ; حسین توکلی )
282 چکیده   PDF
جلد32، شماره1، سال 1397 سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ علف هرز تاج خروس و بررسی اثر آنتی‌باکتریایی
( یاسر نیک پرست ; رضا قربانی ; حسین احمدزاده ; قربانعلی اسدی )
281 چکیده   PDF
جلد 24 شماره 2 سال 1389 اثر چند ترکیب مهارکننده‌ی آلفا- آمیلاز روی فعالیت آلفا- آمیلاز بزاقی سن
( یزدانیان یزدانیان ; فرشباف پورآباد فرشباف پورآباد ; رشیدی رشیدی ; ولیزاده ولیزاده ; رشتچی زاده رشتچی زاده ; وطنخواه وطنخواه ; حمیدی حمیدی )
229 چکیده   PDF
جلد 26 شماره 2 سال 1391 تله‎ فراگیر: رویکردی جدید در کنترل جوندگان مضر
( حامد بنازاده ; غلامحسین مروج )
225 چکیده   PDF
جلد 23 شماره 2 سال 1388 تنوع بیماریزایی در قارچ Didymella rabiei، عامل بیماری برق زدگی
( نوراللهی نوراللهی ; جوان نیکخواه جوان نیکخواه ; نقوی نقوی ; اخوت اخوت )
222 چکیده   PDF
جلد 23 شماره 2 سال 1388 مطالعه کاربرد دفعات مصرف حشره‌کش دیازینون علیه کرم ساقه‌خوار
( عمواقلی طبری عمواقلی طبری ; علی‌نیا علی‌نیا ; قهاری قهاری ; حاجی‌امیری حاجی‌امیری )
219 چکیده   PDF