مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
جلد 31 شماره 3سال 1396 معرفی حشره¬کش دیفلوبنزورون (دیمیلین® SC48%) برای کنترل کرم سیب
( محمّد ولی تقدّسی ; محمد رحیم معینی ; غلامعلی اکبرزاده شوکت ; هاشم کمالی ; رئوف کلیایی )
97 چکیده   PDF
جلد 24 شماره 4 سال 1389 مقاومت آنتی زنوزی کلن های مختلف صنوبر به سه آفت مهم در استان آذربایجان شرقی
( نیكدل نیكدل ; دردایی دردایی )
79 چکیده   PDF
جلد 28 شماره 1 سال 1393 بهینه سازی کارآیی گلایفوسیت با استفاده از سولفات آمونیم در کنترل علفهای هرز باغهای پسته
( مجید عباس پور ; علی اصغر چیت بند ; محمد رجب زاده ; حسین توکلی )
67 چکیده   PDF
جلد 28 شماره4 سال 1393 abstract
( . . )
48 چکیده   PDF
جلد 24 شماره 4 سال 1389 بررسی بقایای حشره کش ایمیداکلوپرید در دوره کارنس 21 روزه و کاهش آن با روش های مختلف در خیار گلخانه ای
( حسن زاده حسن زاده ; بهرامی فر بهرامی فر ; اسماعیلی ساری اسماعیلی ساری )
48 چکیده   PDF
جلد34، شماره1، سال 1399 بررسی نسبی تولید آنزیم لیپاز و کیتیناز قارچ¬های جدا شده از نماتد سیستی چغندرقند در شرایط آزمایشگاهی
( اعظم سلیمانی ; عصمت مهدیخانی مقدم ; حمید روحانی )
47 چکیده   PDF
جلد 28 شماره 1 سال 1393 مقایسه تاثیر چند سم کنه کش در کنترل کنه تارتن بادام، Schizotetranychus smirnovi Wainst
( زریر سعیدی ; فرشید شبانی ; سید حبیب الله نوربخش ; علیرضا نعمتی )
46 چکیده   PDF
جلد 31 شماره 3سال 1396 کنترل شیمیایی علف‌های هرز در مزارع زعفران (Crocus sativus L.)
( مجید عباس پور )
44 چکیده   PDF
جلد31، شماره 4، سال1396 بررسی کارایی چند علف¬کش در کنترل علف¬های‌هرز پهن‌برگ یونجه (Medicago sativa L.) تازه‏‏کاشت و مستقر در استان البرز
( فریبا میقانی ; محمدرضا كرمی نژاد )
43 چکیده   PDF
جلد 30 شماره 4 سال 1395 مقایسه کارایی روغن های رایج و ترکیبات حشره کش در کنترل سفید بالک گلخانه ای (Trialeurodes vaporariorum (Westwood), (Hem.: Aleyrodidae) روی رز و بررسی برهمکنش آن ها
( اصغر حسینی نیا ; محمد خانجانی ; مهدی خوبدل ; سعید جوادی خدری )
43 چکیده   PDF