مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
جلد 31 شماره 3سال 1396 کنترل شیمیایی علف‌های هرز در مزارع زعفران (Crocus sativus L.)
( مجید عباس پور )
455 چکیده   PDF
جلد 24 شماره 1 سال 1389 بکارگیری برخی فرآورده‌های گیاهی به منظور کنترل بیماری بوته میری زیره سبز با عامل Fusarium oxysporum f. sp Cumini
( قربانی قربانی ; فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار ; جعفرپور جعفرپور )
407 چکیده   PDF
جلد 28 شماره 1 سال 1393 مقایسه تاثیر چند سم کنه کش در کنترل کنه تارتن بادام، Schizotetranychus smirnovi Wainst
( زریر سعیدی ; فرشید شبانی ; سید حبیب الله نوربخش ; علیرضا نعمتی )
382 چکیده   PDF
جلد 28 شماره 1 سال 1393 بهینه سازی کارآیی گلایفوسیت با استفاده از سولفات آمونیم در کنترل علفهای هرز باغهای پسته
( مجید عباس پور ; علی اصغر چیت بند ; محمد رجب زاده ; حسین توکلی )
370 چکیده   PDF
جلد 26 شماره 2 سال 1391 تله‎ فراگیر: رویکردی جدید در کنترل جوندگان مضر
( حامد بنازاده ; غلامحسین مروج )
366 چکیده   PDF
جلد 24 شماره 2 سال 1389 اثر چند ترکیب مهارکننده‌ی آلفا- آمیلاز روی فعالیت آلفا- آمیلاز بزاقی سن
( یزدانیان یزدانیان ; فرشباف پورآباد فرشباف پورآباد ; رشیدی رشیدی ; ولیزاده ولیزاده ; رشتچی زاده رشتچی زاده ; وطنخواه وطنخواه ; حمیدی حمیدی )
359 چکیده   PDF
جلد27 شماره 1 سال 1392 پاسخ‌های دفاعی پنبه به گونه‌های قارچ تریکودرما و اثر آن در کنترل بیماری مرگ گیاهچه ناشی از Rhizoctonia solani
( فاطمه آزاددیسفانی ; حمید روحانی ; ماهرخ فلاحتی رستگار ; عصمت مهدیخانی مقدم )
351 چکیده   PDF
جلد32، شماره1، سال 1397 سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ علف هرز تاج خروس و بررسی اثر آنتی‌باکتریایی
( یاسر نیک پرست ; رضا قربانی ; حسین احمدزاده ; قربانعلی اسدی )
329 چکیده   PDF
جلد 24 شماره 3 سال 1389 شناسایی و بررسی بیماریزائی قارچهای عامل پوسیدگی ریشه وطوقه گندم در استان خراسان شمالی
( عمارلو عمارلو ; روحانی روحانی ; مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم )
325 چکیده   PDF
جلد 28 شماره 2 سال 1393 بررسی اثر چند قارچ کش مهم بر روی رشد میسلیوم و جوانه زنی اسپور قارچ‌های مولد اسکای مو در شرایط آزمایشگاهی
( عالیه رضائی ; محمود رضا کریمی شهری ; مجید هاشمی ; نگار قزل سفلو ; ویدا دهواری )
318 چکیده   PDF