علمی - پژوهشی

اثر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی عنکبوت‌ها در مزارع گندم استان‌های خراسان‌رضوی و شمالی

علیرضا خداشناس, علیرضا کوچکی, پرویز رضوانی مقدم, حسین صادقی نامقی, مهدی نصیری محلاتی
بازدید: 712
بازدید: 125

تاثیر جهت های مختلف نمونه برداری بر دقت نقشه های پراکنش علف‌های هرز

فرشته صفری, محمد بنایان اول, محمد حسن راشد محصل
بازدید: 275

ردیابی ویروس خراشک حلقوی میخک در گلخانه‌های استان‌های خراسان‌رضوی و شمالی با الایزا و پی‌سی‌آر

مهناز آشنایی, بهروز جعفرپور, سعید ملک زاده شفارودی, امین میرشمسی کاخکی, زینب حیدری‌نیا
بازدید: 220

تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و علف های هرز بر شاخص های رشدی سویا (Glycine max L.)

مینا ابراهیمی, مجید پوریوسف, مهدی راستگو, جلال صبا
بازدید: 150

بررسی اثرات کیفیت آب و ماده افزودنی (سولفات آمونیوم) بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف های هرز

پروین یادگار خسرویه, سید وحید اسلامی, مجید جامی الاحمدی, اسکندر زند
بازدید: 199
بازدید: 114
بازدید: 128

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
بازدید: 261