علمی - پژوهشی

تغییرات فصلی جمعیت شته سبز هلو Myzus persicae Sulzer(Hom., Aphididae) روی تعدادی از ارقام متداول سیب زمینی در اردبیل

لیلا متقی نیا, قدیر نوری قنبلانی, جبرائیل رزمجو, هوشنگ رفیعی دستجردی
بازدید: 186

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سیب زمینی در استان خراسان رضوی

وحیده عرفانی پور قاسمی, عصمت مهدیخانی مقدم, حمید روحانی
بازدید: 258

بررسی ویروس موزائیک معمولی لوبیا (BCMV) در چند استان کشور و واکنش سه ژنوتیپ لوبیا به آن

مهتاب پیمبری, مینا كوهی حبیبی, غلامحسین مصاحبی, كرامت اله ایزدپناه
بازدید: 148

تشخیص مولکولی ویروس حلقه زرد گوجه فرنگی در آلسترومریا در استان خراسان رضوی

ناصر بیک زاده, بهروز جعفرپور, حمید روحانی, دیک پیترز, افشین حسنی مهربان
بازدید: 294

شناسایی مگس های میوه جنس Tephritis Latreille, 1804 (Diptera: Tephritidae) منطقه عجب شیر (استان آذربایجان شرقی)

( مقاله کوتاه پژوهشی )یاسر قراجه داغی, صمد خاقانی نیا, رضا فرشباف پورآباد, ابراهیم زرقانی
بازدید: 154

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
بازدید: 204