علمی - پژوهشی

بازدید: 405

بررسی ویروس ابلقی میخک (CarMV) و آنالیز ژنومی یک جدایه ایرانی این ویروس (FUM2)

بهروز جعفرپور, محمدعلی سبك‌خیز, ماهرخ فلاحتی رستگار, سمیرا پاكباز
بازدید: 234

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر مرکبات شرق گیلان و غرب مازندران

نفیسه دیوسالار, سالار جمالی, حسن پدرام فر, حسین طاهری
بازدید: 129

ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی به بقایای علف کش مزوسولفورون+ یدوسولفورون (توتال) در خاک

ابراهیم ایزدی, محمد حسن راشد محصل, قدریه محمودی, معصومه دهقان
بازدید: 243

شناسایی نماتودهای انگل گیاهی مزارع کلزا و پراکنش آنها در استان های اصفهان و فارس

(مقاله کوتاه پژوهشی)هادی كریمی‌پورفرد, مجید پاك نیت, زهرا تنهامعافی
بازدید: 109

تجزیه زیستی آترازین در غلظت های گوناگون به وسیله باکتری های سودوموناس

(مقاله کوتاه پژوهشی)دانیال رضایی, غلامحسین حق‌نیا, امیر لكزیان, محمد حسن زاده خیاط, حوریه نصیرلی
بازدید: 236

abstract

abstract abیtract
بازدید: 276