علمی - پژوهشی

شناسایی چهارگونه نماتد Belonolimid ازمزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی

عرفانی پور قاسمی عرفانی پور قاسمی, مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم, روحانی روحانی
بازدید: 213

ردیابی و شناسایی نژاد PVYNTN1 در مزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی

مجدآبادی فراهانی مجدآبادی فراهانی, جعفرپور جعفرپور, فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار, سبک خیز سبک خیز
بازدید: 246

بررسی روشهای مختلف شکستن خواب و دمای بهینه جوانه‌زنی بذر علف‌هرز تلخه

آل ابراهیم آل ابراهیم, راشد محصل راشد محصل, میقانی میقانی, باغستانی باغستانی
بازدید: 585

بررسی اثر تیمارخشکی و یخبندان بر جوانه‌زنی غده‌های ریشه‌ای علف‌هرز

سهرابی سهرابی, راشد محصل راشد محصل, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, موسوی موسوی
بازدید: 834

بررسی واکنش ارقام مختلف زیتون به جدایه های برگریز و غیر برگریز قارچ

عطار عطار, رهنما رهنما, عراقی عراقی, صدروی صدروی, صلاتی صلاتی
بازدید: 160

بررسی بقایای حشره کش ایمیداکلوپرید در دوره کارنس 21 روزه و کاهش آن با روش های مختلف در خیار گلخانه ای

حسن زاده حسن زاده, بهرامی فر بهرامی فر, اسماعیلی ساری اسماعیلی ساری
بازدید: 398
بازدید: 138

ارزیابی کنترل بیولوژیکی دو جدایه از اکتینومیستهای ضد قارچی ایرانی بر علیه Phytophthora parasitica و P. citrophthora در شرایط آزمایشگاه وگلخانه

سالاری سالاری, شهیدی بنجار شهیدی بنجار, صادقی صادقی, پنجه که پنجه که, امینایی امینایی, شاکری شاکری
بازدید: 301

بررسی مکانیسم های آنتاگونیستی Bacillus spp.در کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه خیار در اثر Pythium ultimum و P. aphanidermatum

صفری اصل صفری اصل, روحانی روحانی, فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار, جهانبخش جهانبخش
بازدید: 358

دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز در ذرت (Zea mays)

جمالی جمالی, احمدوند احمدوند, سپهری سپهری, جاهدی جاهدی
بازدید: 154

Abstract

Abstract Abیtract
بازدید: 318

جداسازی و شناسایی عامل بیماری پوسیدگی قهوه ای میوه پرتقال و نارنگی

علیان علیان, زمانی زاده زمانی زاده, الهی نیا الهی نیا, مقصودی مقصودی
بازدید: 298