لیست داوران منتصب این شماره

 • ابراهیم ایزدی دربندی
 • المیرا محمدوند
 • الهام الهی فرد
 • اکبر علی وردی
 • حسن مکاریان
 • حسین مددی
 • حمیدرضا محمددوست چمن آباد
 • زهره مرادی
 • سارا قارونی کاردانی
 • سجاد میجانی
 • سید حسن مرعشی
 • سیدمظفر منصوری
 • سیما سهرابی
 • فاطمه آزاد دیسفانی
 • لیلا علیمرادی
 • محمد امین سمیع
 • محمد حسن سرایلو
 • محمودرضا گلزاریان
 • مهدی مهرابی کوشکی
 • ناصر بیک زاده
 • هادی خاطری
 • وحید جهانبخش
 • کمال حاج محمدنیا قالی باف
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

ارزيابي كارايي قارچ‌كش آلیادو در كنترل بیماری شبه قارچی گموز مرکبات

یعقوب محمد علیان, سیده نجمه بنی‌هاشمیان, سید مهدی بنی‌هاشمیان, مرتضی گل محمدی, ایمان جوربنیان
بازدید: 26
بازدید: 18

بررسی تجزیه بیولوژيکی و شیميايی متري‌بیوزین در خاک و تأثير کود آلی بر نیمه عمر و تجزيه آن در شرایط کنترل شده

فاطمه فخرراد, ابراهیم ایزدی دربندی, محمد حسن راشد محصل, محمد حسن زاده خیاط, حوریه نصیرلی
بازدید: 11

مطالعه ارتباط مکانی رشد و عملکرد گندم زمستانه با علف¬های هرز با استفاده از روش¬های زمین آماری و سنجش از دور

مژده مرادی کل بلندی, حسن مکاریان, مهدی برادران فیروز آبادی, حمیدرضا اصغری
بازدید: 15