لیست داوران منتصب این شماره

 • ابراهیم ایزدی دربندی
 • حسین حمامی
 • خدیجه عباسی
 • سارا قارونی کاردانی
 • ساره بقائی راوری
 • سالار جمالی
 • سمیه الوانی
 • سیدمظفر منصوری
 • سیما سهرابی
 • شهرام نوروززاده
 • عزیز شیخی گرجان
 • عصمت مهدیخانی مقدم
 • علی افشاری
 • فاطمه آزاد دیسفانی
 • لیدا فکرت
 • لیلا علیمرادی
 • محمد علی سبک خیز خیاط
 • مهدی حسن پور
 • ناصر بیک زاده
 • ناصر معینی نقده
 • نوازاله صاحبانی
 • وحید فلاح زاده
 • کمال حاج محمدنیا قالی باف
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

بازدید: 48

ارزیابی مقاومت برخی ارقام تجاری و لاین¬های پیشرفته گندم به شته¬ی روسی گندم، Diuraphis noxia (Mordvilko)

قدیر نوری قنبلانی, جواد ابراهیمی حاجیکلائی, مژگان مردانی طلایی, جبرائیل رزمجو, سیدعلی اصغر فتحی
بازدید: 49

ارزیابی لاين‌های پنبه تراريخته در برابر آفات بالپولكدار مهم پنبه در شرایط مزرعه‌اي

سیدالیاس مرتضوی, مرتضی عرب‌سلمانی, حامد حسن زاده خانکهدانی
بازدید: 47