لیست داوران منتصب این شماره

 • ابراهیم ایزدی دربندی
 • الهام الهی فرد
 • امیر محسنی امین
 • اکبر علی وردی
 • جواد کریمی برنگ
 • حسن مکاریان
 • حسین ثابت زنگنه
 • حسین مددی
 • سرور خرم دل
 • سید احمد حسینی
 • سیدکریم موسوی
 • علی افشاری
 • علیرضا امیری جامی
 • فاطمه طبسی نژاد
 • لیدا فکرت
 • مائده ملایی
 • مجید عباس پور
 • محمدحسن هادیزاده
 • مهدی راستگو
 • هادی خاطری
 • کمال حاج محمدنیا قالی باف
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

بازدید: 108
بازدید: 84

ارزیابی اثرات کودهای آلی و زیستی بر ماندگاری علف‌کش تریفلورالین در خاک با استفاده از روش گازکروماتوگرافی

مجید برزوئی, ابراهیم ایزدی دربندی, محمد حسن راشد محصل, مهدی راستگو, محمد حسن زاده خیاط
بازدید: 76