لیست داوران منتصب این شماره

 • آزاده زاهدی
 • آسیه سیاهمرگویی
 • ابراهیم ایزدی دربندی
 • ابراهیم شکوهی
 • ابراهیم کازرونی منفرد
 • اکبر علی وردی
 • بهنام امیری
 • حسن مکاریان
 • حسین صادقی نامقی
 • دوستمراد ظفری
 • رضا ولی الله پور
 • سارا قارونی کاردانی
 • ساره بقائی راوری
 • سالار جمالی
 • سجاد میجانی
 • سمیه الوانی
 • سید احمد حسینی
 • سید حسن مرعشی
 • سیما سهرابی
 • عباس محمدی
 • علی گلی زاده
 • علیرضا امیری جامی
 • علیرضا هادیزاده
 • فاطمه آزاد دیسفانی
 • فاطمه طبسی نژاد
 • محمد امین سمیع
 • محمد بازوبندی
 • محمد سعادتی
 • محمدتقی ال ابراهیم
 • محمدحسن هادیزاده
 • محممود رضا کریمی شهری
 • ناصر معینی نقده
 • هاشم کمالی
 • وحید جهانبخش
 • وحید سرابی
 • کامران رهنما
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

کُنش پیوسته برخی از مهمترین پهن¬برگ¬کش¬های قابل کاربرد در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris L.) ایران

علی اصغر چیت بند, رضا قربانی, محمدحسن راشدمحصل, محبوبه نبی زاده
بازدید: 372

تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بر شاخص¬های رشد گونه¬ها و عملکرد در مزرعه سویا

حبیبه سلطانی, علی قنبری, مهدی راستگو, قربانعلی اسدی
بازدید: 391
بازدید: 233

مقاومت عرضی منفی در توده‌های علف‌هرز دُرنه (Echinochloa colona (L.) Link) مقاوم به آترازین در مزارع نیشکر (L. Saccharum officinarum)

الهام الهی فرد, نرگس شمشیرگرزاده, علیرضا ابدالی مشهدی, محمدرضا مرادی تلاوت
بازدید: 178

غربالگری ارقام خیار مقاوم به سفیدک پودری و بررسی مقایسه‌ای فلورسانس کلروفیل در ارقام حساس و مقاوم

نامدار مرادی, حشمت ا... رحیمیان, علی دهستانی, ولی ا... بابایی زاد, یاسر یعقوبیان
بازدید: 197
بازدید: 215

معرفی حشره¬کش دیفلوبنزورون (دیمیلین® SC48%) برای کنترل کرم سیب

محمّد ولی تقدّسی, محمد رحیم معینی, غلامعلی اکبرزاده شوکت, هاشم کمالی, رئوف کلیایی
بازدید: 557