لیست داوران منتصب این شماره

 • ابراهیم ایزدی دربندی
 • ابراهیم شکوهی
 • امیر لکزیان
 • جواد ناظمی رفیع
 • جواد نوعی
 • حسین اللهیاری
 • حمزه ایزدی
 • حمید صالحیان
 • رضا صدرآبادی حقیقی
 • رضا طلایی حسنلویی
 • سید محسن نساج حسینی
 • سیما سهرابی
 • عباسعلی زمانی
 • علیرضا هادیزاده
 • فائزه زعفریان
 • فاطمه آزاد دیسفانی
 • لیدا فکرت
 • مجید پدرام
 • محمد امین سمیع
 • محمد بنایان اول
 • محمد سعادتی
 • محمدتقی ال ابراهیم
 • معصومه شایان مهر
 • مهدی اسفندیاری
 • مهدی راستگو
 • مهری صفاری
 • ناصر معینی نقده
 • هاشم کمالی
 • وحید جهانبخش
 • پرویز رضوانی مقدم
 • کمال حاج محمدنیا قالی باف
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

بررسی آزمون زیست سنجی در تشخیص باقیمانده و تعیین ماندگاری علف کش تریفلورالین در خاک

مجید برزوئی, ابراهیم ایزدی دربندی, محمد حسن راشد محصل, مهدی راستگو, محمد حسن زاده خیاط
بازدید: 439
بازدید: 214

تأثیر کیتوزان بر القاء مقاومت سیستمیک در خیار به بوته میری ناشی از Pythium aphanidermatum

سید کاظم صباغ, ابراهیم صباغ, جواد ابخو, فروه السادات مصطفوی
بازدید: 199

ساخت و ارزیابی سامانه فراصوتی به منظور تشخیص چند گونه علف هرز

دانیال گندم زاده, عباس روحانی, محمدحسین عباسپور فرد, محمود رضا گلزاریان, علی محمدزاده, ابراهیم ایزدی دربندی
بازدید: 318

معرفی کنه های بی استیگمات و اریباتید (Acari: Sarcoptiformes) مرتبط با مواد غذایی انباری در شهرستان مشهد

زهره خالق آبادیان, حسین صادقی نامقی, فریبا اردشیر, محمد علی اکرمی, سعید هاتفی
بازدید: 252

مدل سازی الگوی جوانه زنی دو توده تاج خروس در واکنش به دما

رضا دیهیم فرد, شهرام نظری, محمدعلی ابوطالبیان
بازدید: 178