لیست داوران منتصب این شماره

 • ارش راسخ
 • بهنام امیری
 • جاماسب نوذری
 • جعفر اصغری
 • حسن رحمانی
 • حسین صادقی نامقی
 • زینب اورسجی
 • سید اکبر خداپرست
 • سید وحید اسلامی
 • شهرام نوروززاده
 • عصمت مهدیخانی مقدم
 • محمد بازوبندی
 • محمد حاجیان شهری
 • محمد قدمیاری
 • محمدتقی ال ابراهیم
 • محمود محمدي شريف
 • مهری صفاری
 • ناصر پنجه که
 • کمال حاج محمدنیا قالی باف
دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

بازدید: 694
بازدید: 232

فنولوژی، مورفولوژی و عملکرد دو گونه سوروف

المیرا محمدوند, علیرضا کوچکی, مهدی نصیری محلاتی, عباس شهدی‌کومله
بازدید: 704

تأثیر آلاینده سرب بر رشد، نمو، تولید و کارآیی تله و ترشح پروتئاز Arthrobotrys oligospora

حدیث مصطفی نژاد, نوازاله صاحبانی, فاطمه ناصری نصب, سارا سیاهپوش
بازدید: 143

ارزیابی تراکم و ویژگی های رویشی علف های هرز برنج (Oryza sativa L.) در کشت تلفیقی برنج، اردک و آزولا (Azolla sp.)

محمد غروی بایگی, همت اله پیردشتی, ارسطو عباسیان, قاسم آقاجانی مازندرانی
بازدید: 161

بررسی مدیریت تلفیقی (شیمیایی و مکانیکی) علف‌هرز کاتوس‌ (Cynanchum acutum) در استان قزوین

فریبا میقانی, محمد میروکیلی, پرویز شیمی, محمد علی باغستانی
بازدید: 172

اثر تماسی فرمولاسیون های تهیه شده بر مبنای عصاره و اسانس‌های گیاهی روی کنه تارتن دولکه ای

نرگس عزیزیان, حمید رضا صراف معیری, اورنگ کاوسی, علیرضا بلند نظر
بازدید: 280

بررسی اثرات بیماری سفیدک سطحی مو Erysiphe necator روی عملکرد و کیفیت انگور

حسین کربلائی خیاوی, حاجی شیخلینسکی, اسدالله بابای اهری
بازدید: 189
بازدید: 874

گزارش کوتاه پژوهشی( اختلاف در پاسخ ارقام گوجه فرنگی به آلودگی گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca)

سمیه تکاسی, محمد بنایان اول, حمید رحیمیان مشهدی, علی قنبری, ابراهیم کازرونی منفرد
بازدید: 279
بازدید: 156
بازدید: 266