علمی - پژوهشی

اثر شوری و درجه حرارت بر خصوصیات جوانه زنی، رشد گیاهچه، محتوای سدیم و آب علف‌هرز مهاجم خربزه وحشی

سیما سهرابی, علی قنبری, محمدحسن راشد محصل, مهدی نصیری محلاتی, جاوید قرخلو
بازدید: 481

مقایسه قدرت رقابتی گیاهان پوششی لگومینه در مقابل علف های هرز ذرت

شهرام نظری, فائزه زعفریان, اسفندیار فرهمندفر
بازدید: 345
بازدید: 128
بازدید: 122