مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
جلد 27 شماره 3 سال 1392 اثر اختلاط علف‌کش‌ کلوپیرالید با سایر علف‌کش‌‌ها روی علف‌های‌هرز و عملکرد ریشه چغندرقند (Beta vulgaris)
( حمید افضل نیا ; علیرضا قائمی ; محمد بازوبندی ; علیرضا باقری )
2603 چکیده   PDF
جلد 24 شماره 1 سال 1389 بررسی اثر نماتودکشی اسانس تعدادیاز گیاهان دارویی خانواده چتریان ( (Apiaceaeبر نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica)) در شرایط آزمایشگاه
( صادقی صادقی ; مهدی خانی مقدم مهدی خانی مقدم ; عزیزی عزیزی )
2428 چکیده   PDF
جلد 29 شماره2 سال 1394 مقاومت علف‏های هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) و شلمی (Rapistrum rugosum) به علف‏کش تری‏بنورون متیل در آق‏قلا
( ابوالفضل درخشان ; نیکتا نجاری کلانتری ; جاوید قرخلو ; بهنام کامکار )
2054 چکیده   PDF
جلد 25 شماره 4 سال 1390 بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر جوانه‌زنی علف‌هرز کاهوی وحشی (Lactuca serriola)
( محمد حسن راشد محصل ; ابراهیم کازرونی منفرد ; محمد تقی آل ابراهیم )
2033 چکیده   PDF
جلد 26 شماره 4 سال 1391 بررسی سرولوژیکی و مولکولی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV) در استان خراسان رضوی
( سکینه شوشتری ; بهروز جعفرپور ; ماهرخ فلاحتی رستگار )
2020 چکیده   PDF
جلد 27 شماره 4 سال 1392 مقایسه قدرت رقابتی گیاهان پوششی لگومینه در مقابل علف های هرز ذرت
( شهرام نظری ; فائزه زعفریان ; اسفندیار فرهمندفر )
1952 چکیده   PDF
جلد 24 شماره 4 سال 1389 بررسی روشهای مختلف شکستن خواب و دمای بهینه جوانه‌زنی بذر علف‌هرز تلخه
( آل ابراهیم آل ابراهیم ; راشد محصل راشد محصل ; میقانی میقانی ; باغستانی باغستانی )
1939 چکیده   PDF
جلد29 شماره 4 سال 1394 اثرات حشره کشی عصاره‌ی شش گونه گیاه دارویی روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات، Callosobruchus maculatus (F.) (Col.: Bruchidae)
( مریم مبارکیان ; عباسعلی زمانی ; جواد کریم زاده اصفهانی ; ناصر معینی نقده ; محمد سعید امامی )
1909 چکیده   PDF
جلد 29 شماره2 سال 1394 کلید شناسایی و معرفی گونه‌های جدید از راسته Symphypleona (Collembola, Hexapoda) از ایران
( الهام یوسفی لفورکی ; معصومه شایان مهر )
1868 چکیده   PDF
جلد 26 شماره 2 سال 1391 تأثیر چوب تیمار‌شده با قارچ بیمارگر حشرات Metarhizium anisopliae در کنترل موریانه Microcerotermes diversus
( امیر چراغی ; بهزاد حبیب پور ; محمد‏سعید مصدق ; ویدا مهین پو )
1775 چکیده   PDF
1 الی -1(از مجموع 1 مورد)