مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
جلد 31 شماره 3سال 1396 معرفی حشره¬کش دیفلوبنزورون (دیمیلین® SC48%) برای کنترل کرم سیب
( محمّد ولی تقدّسی ; محمد رحیم معینی ; غلامعلی اکبرزاده شوکت ; هاشم کمالی ; رئوف کلیایی )
86 چکیده   PDF
جلد 24 شماره 4 سال 1389 مقاومت آنتی زنوزی کلن های مختلف صنوبر به سه آفت مهم در استان آذربایجان شرقی
( نیكدل نیكدل ; دردایی دردایی )
81 چکیده   PDF
جلد 28 شماره 1 سال 1393 بهینه سازی کارآیی گلایفوسیت با استفاده از سولفات آمونیم در کنترل علفهای هرز باغهای پسته
( مجید عباس پور ; علی اصغر چیت بند ; محمد رجب زاده ; حسین توکلی )
65 چکیده   PDF
جلد 30 شماره 1 سال 1395 کنترل بیماری‌زایی نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی Meloidogyne javanica با استفاده از فرآورده‌های کرم خاکیEisenia foetida در شرایط گلخانه
( مهسا رستمی ; مجید اولیا )
49 چکیده   PDF
جلد 30 شماره 1 سال 1395 جدول زندگی دو جنسی کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Mentries) با تغذیه از شته سبز هلو Myzus persicae (Sulzer)و پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burkhardt and lauterer در شرایط آزمایشگاهی
( بتول مختاری ; محمد امین سمیع )
48 چکیده   PDF
جلد 31 شماره 3سال 1396 کنترل شیمیایی علف‌های هرز در مزارع زعفران (Crocus sativus L.)
( مجید عباس پور )
47 چکیده   PDF
جلد 28 شماره4 سال 1393 abstract
( . . )
47 چکیده   PDF
جلد 24 شماره 4 سال 1389 بررسی بقایای حشره کش ایمیداکلوپرید در دوره کارنس 21 روزه و کاهش آن با روش های مختلف در خیار گلخانه ای
( حسن زاده حسن زاده ; بهرامی فر بهرامی فر ; اسماعیلی ساری اسماعیلی ساری )
47 چکیده   PDF
جلد 30 شماره 4 سال 1395 مقایسه کارایی روغن های رایج و ترکیبات حشره کش در کنترل سفید بالک گلخانه ای (Trialeurodes vaporariorum (Westwood), (Hem.: Aleyrodidae) روی رز و بررسی برهمکنش آن ها
( اصغر حسینی نیا ; محمد خانجانی ; مهدی خوبدل ; سعید جوادی خدری )
45 چکیده   PDF
جلد 28 شماره 1 سال 1393 مقایسه تاثیر چند سم کنه کش در کنترل کنه تارتن بادام، Schizotetranychus smirnovi Wainst
( زریر سعیدی ; فرشید شبانی ; سید حبیب الله نوربخش ; علیرضا نعمتی )
43 چکیده   PDF