- آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

(

(گزارش كو تاه علمی)یوسفی, (گزارش كو تاه علمی)یوسفی
(گزارش كوتاه علمی)كیانی, (گزارش كوتاه علمی)كیانی

.

., .
., abstract, .

A

A, a
Abstract, abstract
Abیtract, abstract
Abیtract, abstract
Abیtract, abstract
Abیtract, abstract, . (ایران، جمهوری اسلامی)
Abیtract, abstract abstract

T

T, t

آ

آئین, احمد, بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت
آئین, احمد, مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
آئین, احمد, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان
آذریان, فرزانه
آرمین, آرمین
آروئی, حسین
آرچین, شبنم
آرین, آرین
آزاد, مسعود
آزادبخت, آزادبخت
آزادبخت, افشار
آزاددیسفانی, فاطمه, دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسي مشهد و عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات پنبه كشور، گرگان
آزادوار, مهدی, بخش تحقیقات گیاهپزشکی-مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان(جیرفت)
آزادی, آرمین, دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، واحد گلبهار
آزادی, آرمین, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
آشنایی, مهناز
آشنایی, مهناز, دانشگاه فردوسی مشهد (ایران، جمهوری اسلامی)
آشنایی, مهناز, دانشگاه فردوسی مشهد
آفریکان, روح اله, دانشگاه فردوسی مشهد
آق خانی, آق خانی
آقاجانزاده, سیروس
آقاجانزاده, سیروس, پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری، موسسه علوم باغبانی، سازمان تحقیقات کشاورزی (ایران، جمهوری اسلامی)
آقاجانی مازندرانی, قاسم, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
آل ابراهیم, آل ابراهیم
آل ابراهیم, محمد تقی
آل ابراهیم, محمد تقی, گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی (ایران، جمهوری اسلامی)
آل ابراهیم, محمد تقی, دانشگاه محقق اردبیلی
آل ابراهیم, محمد تقی, دانشگاه محقق اردبیلی
آل ابراهیم, محمد تقی, دانشگاه محقق اردبیلی
آل ابراهیم, محمد تقی, دانشگاه محقق اردبیلی
آل ابراهیم, محمد تقی, دانشگاه محقق اردبیلی
آل ابراهیم, محمدتقی
آل ابراهیم, محمدتقی, گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل (ایران، جمهوری اسلامی)
آل ابراهیم, محمدتقی, دانشگاه محقق اردبیلی
آل‌ابراهیم, محمد تقی
آهنگرانی فرهانی, فرشته
آوندفقیه, آرمان, موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

ا

ابخو, جواد, دانشگاه زابل
ابدالی مشهدی, علیرضا, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانَ
ابراهیمی, ابراهیمی
ابراهیمی, اسماعیل
ابراهیمی, لیلا, تهران
ابراهیمی, مینا
ابراهیمی حاجیکلائی, جواد, محقق اردبیلی
ابراهیمی مقدم, لیلا
ابراهیمی کاظم آباد, زهرا
ابطالی, یحیی
ابوالفارسی, رضا, دانشگاه شهید چمران اهواز
ابوطالبیان, محمدعلی, دانشگاه بوعلی سینا
ابوطالبیان, محمدعلی, دانشگاه بوعلی سینا همدان
ابوعلی, سمیرا, دانشگاه بیرجند
احمد زاده, احمد زاده
احمد زاده, احمد زاده
احمدزاده, حسین, دانشگاه فردوسی مشهد
احمدزاده, مسعود
احمدزاده زاویه جیکی, محمد, دانشگاه گیلان
احمدوند, احمدوند
احمدوند, رحیم, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
احمدوند, گودرز
احمدوند, گودرز, بوعلی سینا (ایران، جمهوری اسلامی)
احمدی, احمدی
احمدی, الهام
احمدی, اکرم, دانشگاه گنبد کاووس، ایران
احمدی, حسن
احمدی, زکیه
احمدی, عبدالرضا, دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
احمدی مقدم, پرویز, دانشگاه ارومیه
اختلاط, مرجان
اختلاط, مرجان, دانشگاه شهید چمران اهواز (ایران، جمهوری اسلامی)
اخوت, اخوت
اخوت, اخوت
اربابی, مسعود, پژوهش مؤسسه تحقيقات گياه‌پزشكي كشور
اردشیر, فریبا, موسسه گیاه پزشکی کشور، اوین تهران
اردشیر, فریبا, موسسه گیاه پزشکی کشور، اوین تهران
ارده, محمد جواد, موسسه گیاهپزشکی
ارده, محمد حواد, موسسه گیاهپزشکی
اروجی, اروجی
اروجی, کبری
استوان, استوان
استوان, هادی, دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات فارس
اسحاقی راد, جواد
اسدا...پور, اسدا...پور
اسداللهی, حمزه, دانشگاه فردوسی
اسدی, فرداد, هلدينگ مزارع نوين ايرانيان، شرکت سهامي مزرعه نمونه
اسدی, قربانعلی
اسدی, قربانعلی, دانشگاه فردوسی مشهد (ایران، جمهوری اسلامی)
اسدی, قربانعلی, دانشگاه فردوسی مشهد
اسدی, قربانعلی, دانشگاه فردوسی مشهد
اسدی, قربانعلی, دانشگاه فردوسی مشهد
اسدی, قربانعلی, فردوسی مشهد
اسدی, قربانعلی, فردوسی مشهد
اسفندیاری, حكمت, مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان
اسفندیاری, مهدی, دانشگاه شهید چمران اهواز
اسلامی, اسلامی
اسلامی, اسلامی
اسلامی, سید وحید
اسلامی, سید وحید
اسلامی, سید وحید
اسلامی, سید وحید, دانشگاه بیرجند (ایران، جمهوری اسلامی)
اسلامی, سید وحید, دانشگاه بیرجند
اسلامی, سید وحید, دانشگاه بیرجند
اسلامی, سید وحید, دانشگاه بیرجند
اسلامی, سیدوحید, دانشگاه بیرجند
اسلامی, هادی, دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان
اسماعیل زاده, اسماعیل زاده
اسماعیلی, ابوذر
اسماعیلی, نادر
اسماعیلی ساری, اسماعیلی ساری
اسماعیلی ساری, اسماعیلی ساری
اسماعیلی وردنجانی, مجتبی
اسمالدرز, رنه
اسمعیل زاده حسینی, سید علیرضا, مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان یزد
اسمعیل زاده حسینی, سید علیرضا, مرکز تحقیقات زیست فناوري پزشکی، واحد اشکذر، دانشگاه آزاد اسلامی، اشکذر، یزد
اسمعیل زاده میان لنگه, فرشته, گیلان
اسمعیلی, مجتبی, دانشگاه تهران
اسکو, ترانه, آمل- موسسه تحقیقات برنج کشور - معاونت مازندران
اشتری, صدیقه, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
اشتری, صدیقه, مرکز تحقیقات اراک
اصغرزاده, احمد, موسسه آب و خاک کرج
اصغری, اصغری
اصغری, جعفر
اصغری, جعفر, گیلان (ایران، جمهوری اسلامی)
اصغری, حمیدرضا, .
اصغری, علی
اصغری, علی, گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل (ایران، جمهوری اسلامی)
اصغری, علی, دانشگاه محقق اردبیلی
اصغری, علی, دانشگاه محقق اردبیلی
اصغری پور, محمد رضا, دانشگاه زابل
اصغری پور, محمدرضا, دانشگاه زابل
اصلانی, سعید, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر
اعتباریان, اعتباریان
اعتباریان, حسن رضا
افریکان, روح الله, فردوسی مشهد
افریکان, روح الله, فردوسی مشهد
افشاری, علی
افشاری, علی, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (ایران، جمهوری اسلامی)
افضل نیا, حمید
افضلی, حمید, مرکز تحقبقات کشاورزی خراسان رضوی
افضلی, حمید, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
اقاجانی, محمد علی, موسسه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اقنوم, رضا, مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان خراسان رضوی
ال ابراهیم, محمدتقی, دانشگاه محقق اردبیلی
ال ابراهیم, محمدتقی, دانشگاه محقق اردبیلی
الجابری, مهند, دانشگاه فردوسی مشهد
اللهیاری, اللهیاری
الهی فرد, الهام
الهی فرد, الهام, فردوسی مشهد (ایران، جمهوری اسلامی)
الهی فرد, الهام, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
الهی فرد, الهام, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
الهی فرد, الهام, فردوسی مشهد
الهی فرد, الهام, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانَ
الهی نیا, الهی نیا
الهی نیا, الهی نیا
الهی نیا, سید علی
الهی نیا, سید علی, دانشگاه گيلان (ایران، جمهوری اسلامی)
الهیاری, مرتضی, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، شیراز، ايران
الوانی, سمیه
الوانی, سمیه, دانشگاه فردوسی مشهد (ایران، جمهوری اسلامی)
امامی, محمد سعید, سازمان تحقیفات آموزش و ترویج کشاوری
امامی, محمد سعید, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
امامی کنگر, دورسن, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امانی فر, ناصر, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهار محال و بختیاری
امیدی, حشمت
امیری, بهنام, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
امیری, علیرضا, دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
امیری-بشلی, بهنام, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
امین افشار, الهام, دانشگاه بوعلی سینای همدان
امین خاکی, سپیده, موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
امین پناه, هاشم, دانشگاه تربیت مدرس - تهران
امینایی, امینایی
امینایی, محمد مهدی
امینی, روح اله, دانشگاه تبریز
امینی, سمیه, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امینی, فرخنده, دانشگاه فردوسی مشهد
امینی خلف بادام, محمدعلی
امینیان, امینیان
انتشاری, انتشاری
انتظاری, آزاده, دانشگاه فردوسی مشهد
انصوری, علی, دانشگاه صنعتی شاهرود
انگجی, جواد, دانشگاه آزاد اسلامی -واحد علوم و تحقیقات
اوجی اردبیلی, اوجی اردبیلی
اورسجی, زینب, دانشگاه فردوسی مشهد
اولیا, مجید, شهرکرد
اولیا, مجید, دانشگاه شهرکرد
اولیا, مجید, دانشگاه شهرکرد
اولیاء, مجید, دانشگاه شهرکرد
اویسی, مصطفی
اویسی, مصطفی, گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی کرج (ایران، جمهوری اسلامی)
اویسی, مصطفی, تهران
اویسی, مصطفی, تهران
اویسی, مصطفی, دانشگاه تهران
اُف شهرکی, اُف شهرکی
اکبرزاده شوکت, غلامعلی, سازمان تحقیفات آموزش و ترویج کشاوری
اکبرزاده شوکت, غلامعلی, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
اکرمی, محمد علی, دانشگاه شیراز
ایران نژاد, محمد کاظم
ایرجی, علی, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ایزدپناه, كرامت اله
ایزدی, ابراهیم
ایزدی, ابراهیم, فردوسی (ایران، جمهوری اسلامی)
ایزدی, ایزدی
ایزدی, ایزدی
ایزدی, حمزه
ایزدی, حمزه, دانشگاه ولی عصر رفسنجان (ایران، جمهوری اسلامی)
ایزدی دربندی, ابراهیم
ایزدی دربندی, ابراهیم
ایزدی دربندی, ابراهیم
ایزدی دربندی, ابراهیم, فردوسی مشهد (ایران، جمهوری اسلامی)
ایزدی دربندی, ابراهیم, فردوسی
ایزدی دربندی, ابراهیم, دانشگاه فردوسی مشهد
ایزدی دربندی, ابراهیم, فردوسی
ایزدی دربندی, ابراهیم, دانشگاه فردوسی مشهد
ایزدی دربندی, ابراهیم, دانشگاه فردوسی مشهد
ایزدی دربندی, ابراهیم, دانشگاه فردوسی مشهد
ایزدی دربندی, ابراهیم, دانشگاه فردوسی مشهد
ایزدی دربندی, ابراهیم, دانشگاه فردوسی مشهد
ایزدی دربندی, ابراهیم, فردوسی مشهد
ایزدی دربندی, ابراهیم, دانشگاه فردوسی مشهد
ایلانلو, سجاد, دانشگاه ازاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران

ب

بابائی زارچ, محمد جواد, دانشگاه بیرجند
بابای اهری, اسدالله, دانشگاه تبريز
بابایی, قباد , سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، چهارمحال و بختیاری
بابایی, مجید, دانشگاه بوعلی سینا همدان
بابایی, میثم, دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران
بابایی زاد, ولی ا..., دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
باده یان, ضیاءالدین, دانشگاه لرستان
بازماندگان, علی, دانشگاه ولی عصر
بازوبندی, محمد
بازوبندی, محمد
بازوبندی, محمد, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی (ایران، جمهوری اسلامی)
بازوبندی, محمد, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
بازوبندی, محمد, استادیار پژوهش، بیماری شناسی گیاهی، بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خراسان رضوی، ایران
بازگیر, عیدی, دانشگاه لرستان
بازیار, سارا, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران
بازیار, محمدرضا, دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
باعدل, سمیه
باعدل, سمیه, دانشگاخ فردوسی مشهد (ایران، جمهوری اسلامی)
باعدل چری, باعدل چری
باغستانی, باغستانی
باغستانی, باغستانی
باغستانی, باغستانی
باغستانی, محمد علی
باغستانی, محمد علی
باغستانی, محمد علی, موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور (ایران، جمهوری اسلامی)
باغستانی, محمد علی, بخش تحقیقات علف های هرز موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
باغستانی, محمد علی, -
باغستانی, محمد علی, مؤسسه تحقیقات گیاه¬پزشکی کل کشور،
باغستانی, محمدعلی
باغستانی, محمدعلی
باغستانی, محمدعلی, موسسه گیاهپزشکی ایران (ایران، جمهوری اسلامی)
باغستانی, محمدعلی, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
باغستانی, محمدعلی, موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
باغستانی میبدی, محمد علی, موسسه تحقيقات گياه‌پزشكي كشور
باغستانی میبدی, محمد علی, موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
باغستانی میبدی, محمدعلی
باقری, باقری
باقری, عبدالرضا
باقری, عزیز, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
باقری, علی, دانشگاه فردوسی مشهد
باقری, علی, دانشگاه تهران
باقری, علیرضا
باقری, فائزه
بانج شفیعی, عباس
باورساد, مریم, دانشگاه شهید چمران اهواز
بحرینی, معصومه
بخشانی, اکبر, دانشگاه فردوسی مشهد
بدیع, فرید, آزاد مشهد
برادران فیروز آبادی, مهدی, .
براری, براری
برازنده آق کاریز, رضا, دانشگاه زابل
بردی فتوحی فر, خلیل
برزوئی, مجید, دانشگاه فردوسی مشهد
برزوئی, مجید, پیام نور مرکز سبزوار
برزوئی, مجید, دانشگاه فردوسی مشهد
برمکی, مرتضی, دانشگاه محقق اردبیلی
برنوسی, ایرج, دانشگاه ارومیه
بشارت, بشارت
بشارت نژاد, محمدحسن, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
بشیری, سمانه, دانشگاه کردستان
بشیری, سمانه, دانشگاه کردستان (ایران، جمهوری اسلامی)
بشیری, سمانه, دانشگاه گیلان
بصیری, محبوبه, دانشگاه زابل
بقائی راوری, ساره
بقائی راوری, ساره, دانشگاه فردوسی مشهد (ایران، جمهوری اسلامی)
بقائی راوری, ساره, گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
بقائی راوری, ساره, دانشگاه فردوسی مشهد
بقایی راوری, ساره, تربیت مدرس/ دانشگاه فردوسی مشهد
بقایی راوری, ساره, دانشگاه فردوسی مشهد

1 الی 300(از مجموع 2016 مورد)    1 2 3 4 5 6 7 > >>