لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

اثر اسانس گندواش روی آنزیم‌های سم زدای کنه دو لکه ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)

مریم مهدوی مقدم, محمد قدمیاری, خلیل طالبی جهرمی, نرگس معماری زاده
بازدید: 21

عکس العمل گونه‌های مختلف جو وحشی (Hordeum spp.) به زمان مصرف و مقدار مصرف علف‌کش سولفوسولفورون

محمدعلی باغستانی میبدی, اسکندر زند, امید لطفی فر, علیرضا عطری, سمانه متقی
بازدید: 269

اثر رقابت تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا

مرتضی نورعلیزاده, یحیی ابطالی, اسکندر زند, رضا ولی الله پور
بازدید: 41

گونه های دو جنس Geocenamus و Merlinius از مزارع کلزای استان خراسان شمالی

سمیه باعدل, عصمت مهدیخانی مقدم, حمید روحانی
بازدید: 20

بررسی چگونگی پاسخ جودره (Hordeum spontaneum) و گندم (Triticum aestivum) به علف‎کش‌های مختلف در شرایط گلخانه‌ای

سید احمد حسینی, محمد حسن راشد محصل, مهدی نصیری محلاتی, کمال حاج محمدنیا قالی‏ باف
بازدید: 41
بازدید: 14

abstract

abstract abیtract
بازدید: 20