لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی
بازدید: 14
بازدید: 36
بازدید: 31

تفکیک گونه های مهاجم علف هرز آبزی مریافیلوم (Myriophyllum spp.) از خویشاوندان بومی آن با استفاده از بارکدگذاری DNA

رباب قهرمان زاده, سید حسن مرعشی, کلمنس ون دی ویل, سعید ملک زاده, فرج ا... شهریاری, رنه اسمالدرز
بازدید: 21
بازدید: 8

بررسی ویروس پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV) در استان خراسان رضوی

(مقاله کوتاه پژوهشی)بهروز جعفرپور, محمدعلی سبك‌خیز
بازدید: 17

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
بازدید: 16