لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تغییرات فصلی جمعیت شته سبز هلو Myzus persicae Sulzer(Hom., Aphididae) روی تعدادی از ارقام متداول سیب زمینی در اردبیل

لیلا متقی نیا, قدیر نوری قنبلانی, جبرائیل رزمجو, هوشنگ رفیعی دستجردی
بازدید: 26

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سیب زمینی در استان خراسان رضوی

وحیده عرفانی پور قاسمی, عصمت مهدیخانی مقدم, حمید روحانی
بازدید: 33

بررسی ویروس موزائیک معمولی لوبیا (BCMV) در چند استان کشور و واکنش سه ژنوتیپ لوبیا به آن

مهتاب پیمبری, مینا كوهی حبیبی, غلامحسین مصاحبی, كرامت اله ایزدپناه
بازدید: 15

تشخیص مولکولی ویروس حلقه زرد گوجه فرنگی در آلسترومریا در استان خراسان رضوی

ناصر بیک زاده, بهروز جعفرپور, حمید روحانی, دیک پیترز, افشین حسنی مهربان
بازدید: 34

شناسایی مگس های میوه جنس Tephritis Latreille, 1804 (Diptera: Tephritidae) منطقه عجب شیر (استان آذربایجان شرقی)

( مقاله کوتاه پژوهشی )یاسر قراجه داغی, صمد خاقانی نیا, رضا فرشباف پورآباد, ابراهیم زرقانی
بازدید: 19

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
بازدید: 19