لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

معرفی قارچ های بیماریزای اسکلرت دار برنج در استان گیلان

جانی پور جانی پور, خداپرست خداپرست, الهی نیا الهی نیا, پاداشت پاداشت
بازدید: 38

شناسایی قارچ Polymyxa betae در ریشه های چغندرقند با استفاده از روش مولکولیRT-PCR در استان خراسان رضوی

قارونی کاردانی قارونی کاردانی, جعفرپور جعفرپور, فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار, طبسی نژاد طبسی نژاد
بازدید: 44
بازدید: 8

تغییرات جمعیت لاروهای زمستانگذران پروانه کرم ساقه‌خوار برنج، Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae) در شالیزارهای شمال شهرستان آمل در استان مازندران

قهاری قهاری, عمواقلی طبری عمواقلی طبری, حاجی‌امیری حاجی‌امیری, ساكنین ساكنین, استوان استوان
بازدید: 13

شناسایی عامل بیماری سوختگی باکتریایی برنج در مزارع استان گیلان

خشكدامن خشكدامن, نیك نژاد كاظم پور نیك نژاد كاظم پور, عبادی عبادی, پدرام فر پدرام فر
بازدید: 88

تهیه شناسنامه مولکولی برای 12 نژاد اصلاح شده قارچ خوراکی دکمه‌ای‌ Agaricus bisporus با استفاده از نشانگرهای AFLP

قربانی فعال قربانی فعال, فارسی فارسی, پوریان فر پوریان فر, محمودنیا میمند محمودنیا میمند, ذوالعلی ذوالعلی
بازدید: 14

تأثیر بافت و درجه حرارت خاک بر تجزیه و نیمه عمر علف کش آترازین

ایزدی ایزدی, راشد محصل راشد محصل, زند زند, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, لكزیان لكزیان
بازدید: 53

بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی و فوزاریومی ریشه و ریزوم گیاه دارویی سنبل الطیب در شهرستان کرج

اوجی اردبیلی اوجی اردبیلی, احمد زاده احمد زاده, شریفی تهرانی شریفی تهرانی, جوان نیکخواه جوان نیکخواه
بازدید: 77

بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت زمان تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.)

حسینی حسینی, راشد محصل راشد محصل, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, حاج محمدنیا قالی باف حاج محمدنیا قالی باف
بازدید: 10