فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ردیابی همولوگ ژن توماتيناز در ژنوم قارچ Fusarium oxysporum f.sp. melonis

فاطمه زرندی; فرهاد شکوهی فر; بهرام شریف نبی; بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی; ضیاء الدین بنی هاشمی

کاربرد روش‌های مولکولی در ردیابی ویروس تریستزای مرکبات در شته جالیز

فرشته اسمعیل زاده میان لنگه; سید مهدی بنی‌هاشمیان; احمد روحی بخش; سیروس آقاجانزاده

ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان به بقایای علف‌کش تریفلورالین در خاک

مجید برزوئی; ابراهیم ایزدی دربندی; محمد حسن راشد محصل; مهدی راستگو; محمد حسن زاده خیاط

مطالعه شاخص‌های جمعیت علف‌های هرز مزارع برنج شهرستان‌های استان گیلان

محمد جواد گل محمدی; حمید رضا محمددوست چمن آباد; بیژن یعقوبی; مصطفی اویسی

بررسی اثر باقی‏مانده مصرف چند علف‏کش‏‏ سولفونیل اوره گندم (Triticum aestivum L.) در کشت حفاظتی پنبه (Gossypium hirsutum L.)

محمدحسن هادیزاده; سید حسین حسینی کیا; سید حسین ترابی; کمال حاج محمدنیا قالیباف

بررسی پویایی خواب و جوانه¬زنی بذر علف¬هرز چوچاق در پاسخ به دوره¬های دفن در خاک

محمد لطفی اصل گیگلو; مصطفی اویسی; حمید رحیمیان مشهدی; بهناز پورمراد کلیبر; محمدحسین نعیمی