فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

شناسایی سه گونه نماتد انگل گیاهی از خانواده Tylenchidae در باغات میوه شهرستان ارومیه

جهان عبدزاده آغله بوب, عصمت مهدیخانی مقدم, حمید روحانی, علیرضا چاوشین
بازدید: 110

ارزیابی عکس‌العمل تعدادی از ارقام سویا نسبت به نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica

طیبه سلیمانی, مجید اولیاء, فریبا حیدری, محمودرضا تدین
بازدید: 55

ردیابی ویروس موزاییک زرد کدو از کدوییان استان گیلان و شهرستان ارومیه

محمد احمدزاده زاویه جیکی, احمد روحی بخش, مینا راستگو
بازدید: 62

تأثیر تنش شوری حاصل از آب آبیاری و خاک بر خصوصیات رشدی علف¬هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.)

نصرت اله کریمی آربناهی, سید وحید اسلامی, رحمت اله دهقان خلیلی, محمد جواد بابائی زارچ
بازدید: 26

نقش دما و نور بر جوانه¬زنی و کمون ثانویه بذر کلزای (Brassica napus L.) خودرو

علی شایان فر, فرشید قادری فر, رحمت الله بهمرام, افشین سلطاني, حمیدرضا صادقی پور
بازدید: 245

طبقه¬بندی ارقام گندم بر اساس توانایی رقابت با علف¬های هرز

سیده مریم مظفری, حمیدرضا محمددوست چمن آباد, حمیدرضا نیکخواه
بازدید: 98