فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی تنوع ژنتیکی Wilsonomyces carpophilus عامل لکه غربالی هسته¬داران در استان خراسان رضوی با استفاده از نشانگر rep-PCR

رضا برازنده آق کاریز, ناصر پنجه که, محمد حاجیان شهری, سید کاظم صباغ, محمود بهزادی
بازدید: 52

بررسی تأثیر تنش خشکی بر رشد و پراکنش علف¬هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.)

نصرت اله کریمی آرپناهی, سید وحید اسلامی, رحمت اله دهقان خلیلی
بازدید: 57

بهینه‌سازی کارایی برخی علف‌کش‌های پس‌رویشی چغندر‌قند (Beta vulgaris L.) با استفاده از مواد افزودنی و کاربرد چند مرحله‌ای علف‌کش

عبدالله در‍‍پور سرخ سرایی, مهدی راستگو, ابراهیم ایزدی دربندی, کمال حاج محمدنیا قالیباف
بازدید: 24
بازدید: 18

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی نهالستان¬های میوه در استان خراسان شمالی

ناهید حیدرزاده, عصمت مهدیخانی مقدم, مرجان پاچناری
بازدید: 32

استخراج و شناسایی متابولیت¬های ثانویهTrichoderma atroviridae (6022) و بررسی اثرات ضدقارچی آنها

مائده شهیری طبرستانی, کامران رهنما, محسن جهانشاهی, سعید نصرالله نژاد, محمدحسین فاطمی
بازدید: 164
بازدید: 183

سمیت تنفسی اسانس گیاهی زیره سیاه (Carum carvi) روی شب¬پره مینوز برگ گوجه¬فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick)(Lepidoptera: Gelechiidae)

سمیرا گودرزوند چگینی, حبیب عباسی پور, جابر کریمی, علیرضا عسکریان زاده
بازدید: 44