فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ارزیابی برخی علف‌کش‌ها در کنترل علف‌های‌ هرز سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در جیرفت و کرج

ابراهیم ممنوعی; محمدرضا کرمی نژاد; محمد حسن راشد محصل; پرویز شیمی; احمد آئین

تأثیر برخی عوامل بر کارایی تله‌های فرومونی برای شکار شب پره فری در باغ‌های گردو

محمدحسن بشارت نژاد; هادی استوان; محمدرضا نعمت‏ اللهی; غلام‌رضا رجبی

اثر نیتروژن بر علف های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.)

مریم غلامشاهی; علی قنبری; مهری صفاری; ابراهیم ایزدی دربندی; مریم سمائی

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع پنبه در استان خراسان جنوبی

اکبر بخشانی; عصمت مهدیخانی مقدم; ساره بقایی راوری

ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک عصاره اسطوخودوس (Lavandula officinalis L.)

امیرحسین ناظمی; قربانعلی اسدی; رضا قربانی

مطالعه عوامل مؤثر در شکار تله های فرمونی کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller

نوید ناصریان; حسین فرازمند; آرمان آوندفقیه; رضا وفایی شوشتری