لیست داوران منتصب

 • Minaei
 • یونس کریم پور
 • محمد حسن راشد محصل
 • اکبر علی وردی
 • اسکندر زند
 • محمود رمرودی
 • عصمت مهدیخانی مقدم
 • سید محسن نساج حسینی
 • سعید طریقی
 • ساره بقائی راوری
 • وحید جهانبخش
 • حسین اللهیاری
 • ناصر معینی نقده
 • محمد بازوبندی
 • المیرا محمدوند
 • فائزه زعفریان
 • عزیز شیخی گرجان
 • بهنام امیری
 • عباسعلی زمانی
 • عباس محمدی
 • بهروز جعفرپور
 • علی تدین
 • کمال حاج محمدنیا قالی باف
 • علی گلی زاده
 • یعقوب فتحی پور
 • قربانعلی اسدی
 • سارا قارونی کاردانی
 • مینا راستگو
 • حسین حمامی
 • ابراهیم ایزدی دربندی
 • محمد زکی عقل
 • لیدا فکرت
 • محمد امین سمیع
 • علی افشاری
 • محمد سعادتی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی
بازدید: 36

معرفی برخی نماتدهای انگل گیاهی از فروراسته Tylenchomorpha از باغ های چای ایران

نگین میرقاسمی, سالار جمالی, علی سراجی, حسن پدرام فر
بازدید: 34

ارزیابی امواج آلتراسونیک در دفع شپشه‌ی قرمز آرد Tribolium castaneum Herbs

پرویز احمدی مقدم, آرش روابخش, سید محمد حسن کماریزاده
بازدید: 52

شناسایی گونه های غالب تریکودرما در باغات پسته ی استان کرمان

فهیمه میرخانی, حسین علایی, امیرحسین محمدی, معصومه حقدل
بازدید: 31

بررسی سابقه کاربرد بر کارایی علف کش متریبوزین در کنترل سلمه تره(Chenopodium album) در خاک های مختلف

اسماعیل مفیدی, محمد کاظم رمضانی, مرجان دیانت, منصور منتظری, جواد انگجی
بازدید: 29

شناسایی و معرفی بال ریشکداران (Thysanoptera) مزارع لوبیا در مناطقی از استان مرکزی

مهری شعیبی, معصومه شایان مهر, سید سعید مدرس نجف آبادی
بازدید: 31