لیست داوران منتصب

 • المیرا محمدوند
 • فائزه زعفریان
 • فاطمه آزاد دیسفانی
 • وحید جهانبخش
 • عصمت مهدیخانی مقدم
 • نعمت سخندان بشیر
 • حسین معصومی
 • سیده عاطفه حسینی
 • امیر لکزیان
 • جاوید قرخلو
 • پرویز رضوانی مقدم
 • ابراهیم ایزدی دربندی
 • حسن مکاریان
 • سمیه تکاسی
 • کمال حاج محمدنیا قالی باف
 • عزیز شیخی گرجان
 • محمد سعادتی
 • سپیده انورخواه
 • حمیدرضا محمددوست چمن آباد
 • آسیه سیاهمرگویی
 • حمید صالحیان
 • ناصر بیک زاده
 • مجید صیام پور
 • سارا قارونی کاردانی
 • مهدی اسفندیاری
 • محمد امین سمیع
 • حسین صادقی نامقی
 • محسن مهرور
 • مینا راستگو
 • زینب اورسجی
 • ساره بقائی راوری
 • عباس محمدی
 • فاطمه حسن زاده
 • محمد حسن سرایلو
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی
بازدید: 93
بازدید: 80

شناسائی و تعیین پراکنش ویروس برگ بادبزنی مو در تاکستان‌های استان خراسان رضوی

زهرا غلامپور, محمد زکی عقل, بهروز جعفر پور, محسن مهرور
بازدید: 45
بازدید: 30
بازدید: 25
بازدید: 47

شناسایی و بررسی فراوانی ویروسهای M و S سیب‌زمینی دربرخی استانهای ایران

فاطمه طبسی نژاد, بهروز جعفرپور, حمید روحانی, محمد زکی عقل, محسن مهرور
بازدید: 20

abstract

abstract abیtract
بازدید: 21