فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

مطالعه بیان ژن‌های SUT1، Chi3 و CYP1 در گوجه‌فرنگی پارازیت شده با گل جالیز (Orobanche aegyptica)

محمدرضا فیاض; سیدحسن مرعشی; امین میرشمسی کاخکی; منصوره کرمانی

نوسانات فصلی جمعیت شب پره پشت الماسی، Plutella xylostella (L.) (Lep.: plutellidae) در مزارع کلم گل جنوب تهران

غلامحسین حسن شاهی; علیرضا عسکریان زاده; حبیب عباسی پور; جابر کریمی

بررسی وجود آلودگی درونی بیمارگر Erwinia amylovora در درختان سیب فاقد علائم بیماری

کبری مسلم خانی; مرتضی همتی; حسن حاج نجار; سپیده امین خاکی

شناسایی مولکولی ویروس موزائیک شلغم (Turnip mosaic virus; TuMV) در خردل کاذب (Herschfeldia incana) از ایران

محمد علی سبک خیز خیاط; بهروز جعفرپور; فرج الله شهریاری احمدی; سعید طریقی; محمدرضا صفرنژاد

حساسیت سوسک کلرادوی سیب زمینیLeptinotarsa decemlineata (Say) (Col:Chrysomelidae) به اسانس و ترکیبات عمده چند گیاه دارویی

اکرم تقی زاده ساروکلایی; قدیر نوری قنبلانی; هوشنگ رفیعی دستجردی; جواد هادیان

تأثیر آفتاب‌دهی خاک روی کنترل سلمه‌تره (Chenopodium album L.) در منطقه بیرجند

سید اسماعیل روانگرد; سید وحید اسلامی; سهراب محمودی

تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر خارشتر

علیرضا مرادی; علی قنبری; محمد حسن راشد محصل; ابراهیم ایزدی دربندی