دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

شناسایی ویروس موزاییک خفیف جو با روش‌های سرولوژی و مولکولی در برخی از استان‌های ایران

سیده عاطفه حسینی; بهروز جعفرپور; عصمت مهدیخانی مقدم; محسن مهرور; محمد زکی عقل

بررسی حد تحمل توده‌های مختلف جودره (Hordeum spontaneum) به علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل

سید احمد حسینی; محمد حسن راشد محصل; ابراهیم کازرونی; کمال حاج محمدنیا قالی باف

کارائی دو روش بذرمال و خاک- مصرف تریکودرما روی شاخص‏های رشدی گیاه گوجه‏فرنگی

ابراهیم سالاری; حمید روحانی; عصمت مهدیخانی مقدم; روح الله صابری ریسه; مهدی مهرابی کوشکی

مطالعه اثرات بیماری بلاست (Pyricularia oryzae) روی محصول برنج در شرایط مزرعه

فریدون پاداشت‌دهکایی; ابراهیم دودابی‌نژاد; حسن پورفرهنگ; سمیه داریوش

معرفی کنه های شکارگر مزواستیگمات و پرواستیگمات (Acari: Mesostigmata, Trombidiformes) مرتبط با مواد غذایی انباری در مشهد

زهره خالق آبادیان; حسین صادقی نامقی; فریبا اردشیر; علیرضا نعمتی; سعید هاتفی