علمی - پژوهشی

تعیین رابطه بانک بذر و گیاهچه علف هرز اویارسلام (Cyperus spp) بر اساس روابط ژئواستاتیک

معصومه نعمت پور, نعمت اله پیردشتی, محمد یعقوبی خانقاهی
بازدید: 126

ارزیابی تأثیر حشره‌کش فیپرونیل در کنترل کرم ساقه‌خوار نواری برنج ) (Chilo suppressalis Walker در شالیزار

فرزاد مجیدی شیل سر, مهرداد عمواقلی طبری, محمدعلی امینی خلف بادام
بازدید: 420

بررسی خواب و تأثیر برخی عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر علف هرز دِرنه (Echinochloa colona (L.) Link.)

الهام الهی فرد, سجاد میجانی, سیروس خیراندیش, ابراهیم کازرونی منفرد, سمیه تکاسی
بازدید: 243

بررسی اثر تاریخ کاشت، ارقام و علف کش ها بر گونه های مختلف علف هرز و عملکرد سویا (Glycine max L.)

رحمان خاکزاد, رضا ولی اله پور, عبدالقیوم قلی پوری, نورمحمد نظری
بازدید: 159

مهار زیستی نماتد مرکبات Tylenchulus semipenetrans به وسیله قارچ های آنتاگونیست در شرایط گلخانه

معصومه چاووشی ثانی, سالار جمالی, حسین طاهری, سید اکبر خداپرست
بازدید: 330

ارزیابی ساختار کانوپی خردل وحشی (Sinapis arvensis) در رقابت با گندم (Triticum aestivum)

(مقاله کوتاه پژوهشی)سید داوود سجادیان, سعید جاهدی پور, محمدحسن راشد محصل, مهدی نصیری محلاتی
بازدید: 437
بازدید: 200

abstract

abstract abیtract
بازدید: 289

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه
بازدید: 213