لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی تاثیر دز و زمان مصرف علف کش پاراکوات بر مهار علف هرز خربزه وحشی (Cucumis melo var.agrestis) در زراعت سویا (Glycine max L.)

رضا ولی اله پور, سید علی میر ساداتی, حمید صالحیان, رحمن خاکزاد, شعبانعلی مافی, مرتضی نورعلیزاده
بازدید: 1400

مبارزه غیرشیمیایی با علفهای هرز باغات پسته در منطقه فیض آباد

مجید عباس پور, علی اصغر چیت بند, محمد رجب زاده, ابراهیم گنجی مقدم
بازدید: 34
بازدید: 17

ارزیابی پرآزاری جدایه‌های قارچ (Pers.) Fr. Cytospora chrysosperma روی نهال ها و شاخه های بریده گردو

خدیجه عباسی, سعید عباسی, خلیل بردی فتوحی فر, روح اله شریفی
بازدید: 39

abstract

abstract abیtract
بازدید: 14

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه
بازدید: 21