علمی - پژوهشی

بررسی تاثیر دز و زمان مصرف علف کش پاراکوات بر مهار علف هرز خربزه وحشی (Cucumis melo var.agrestis) در زراعت سویا (Glycine max L.)

رضا ولی اله پور, سید علی میر ساداتی, حمید صالحیان, رحمن خاکزاد, شعبانعلی مافی, مرتضی نورعلیزاده
بازدید: 3337

مبارزه غیرشیمیایی با علفهای هرز باغات پسته در منطقه فیض آباد

مجید عباس پور, علی اصغر چیت بند, محمد رجب زاده, ابراهیم گنجی مقدم
بازدید: 148
بازدید: 130

ارزیابی پرآزاری جدایه‌های قارچ (Pers.) Fr. Cytospora chrysosperma روی نهال ها و شاخه های بریده گردو

خدیجه عباسی, سعید عباسی, خلیل بردی فتوحی فر, روح اله شریفی
بازدید: 201

abstract

abstract abیtract
بازدید: 294

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه
بازدید: 208