لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

پاسخ‌های دفاعی پنبه به گونه‌های قارچ تریکودرما و اثر آن در کنترل بیماری مرگ گیاهچه ناشی از Rhizoctonia solani

فاطمه آزاددیسفانی, حمید روحانی, ماهرخ فلاحتی رستگار, عصمت مهدیخانی مقدم
بازدید: 35
بازدید: 10

تاثیر گرمادهی با مایکروویو بر مرگ و میر آفت شب پره هندی در محصول پسته

حمید حاج محمدی, حسن صدرنیا, محمدحسین عباسپور فرد
بازدید: 16
بازدید: 36

مقایسه جوانه زنی دو گونه ترشک Rumex obtosifoliusو R. crispus در پاسخ به نور و شرایط رطوبتی خاک

شبنم آرچین, حمید رحیمیان مشهدی, مصطفی اویسی, رضا توکل افشاری
بازدید: 27
بازدید: 63

مقاله کوتاه پژوهشیگزارش گونه های جدید پادمان (Collembola) از شهرستان کرمانشاه

سعیده قهرمانی نژاد, معصومه شایان مهر, الهام یوسفی لفورکی
بازدید: 13

a

abstract abیtract
بازدید: 16

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه
بازدید: 21