اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر ولی زاده
سردبیر: دکتر راشد محصل
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۴۷۴۹
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۳۹۹۴
تلفن: -۳۸۸۰۴۶۲۲---۰۵۱-۳۸۸۰۴۶۲۱
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: فصلنامه علمی- پژوهشی

لیست داوران منتصب

 • فاطمه طبسی نژاد
 • اکبر آهنگران
 • هادی خاطری
 • زهره مرادی
 • سمیه الوانی
 • عصمت مهدیخانی مقدم
 • مجتبی حسینی
 • حبیب عباسی پور
 • محمد بنایان اول
 • سپیده انورخواه
 • جواد کریم زاده اصفهانی
 • حسین صادقی نامقی
 • حسین حمامی
 • محمدحسن هادیزاده
 • سید احمد حسینی
 • علی اصغر چیت بند
 • اکبر علی وردی
 • سیما سهرابی
 • مهدی راستگو
 • کمال حاج محمدنیا قالی باف
دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

گزارش شش گونه از نماتدهای dorylaimid از جنگل¬های ارسباران

حبیبه جباری, غلامرضا نیکنام, امین فلاحی, ابراهیم زاهدی اصل, مصطفی نیکدل
بازدید: 15
بازدید: 18

اثرات عمق دفن غده و نوع بافت خاک بر صفات بیولوژیکی اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.)

فرامرز رفیعی سربیژن نسب, حمیدرضا محمددوست چمن آباد, احمد آئین, محمد تقی آل ابراهیم, علی اصغری
بازدید: 46

احتراما" بدینوسیله به استحضار می‌رساند که سردبیران محترم نشریات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به منظور تشویق و ترغیب هر چه بیشتر استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای نشر یافته‌های علمی ارزشمندشان اقدام به کاهش مبلغ دریافتی نمود. بنابر این از تاریخ 1 مهر 1391 برای هر مقاله‌ی پذیرفته شده مبلغ یک میلیون ریال برای ویراستاری فنی و ادبی، چاپ تصاویر رنگی و ارسال نسخه‌های اضافی مقاله (Reprint) دریافت و سپس در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. مقاله باید با فرمت نشریه در قالب Word و PDF به همراه صفحه مشخصات نویسندگان و فایل تعهد نامه به سایت نشریه ارسال شود. ارسال فرم تعهدنامه که در بخش نحوه نگارش قرار داده شده است ضروری بوده و مقاله بدون تعهدنامه در شورای هیات تحریریه مطرح نخواهدشد.

 

 

از نویسندگان محترم تقاضا می شود برای پیگیری مقالات خود همراه با نام کاربری وارد سامانه و در صورت سوال از طریق پست الکترونیک نشریهjpp1@um.ac.ir با کارشناس نشریه مکاتبه نمایند.