اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر ولی زاده
سردبیر: دکتر راشد محصل
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۴۷۴۹
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۳۹۹۴
تلفن: -۳۸۸۰۴۶۲۲---۰۵۱-۳۸۸۰۴۶۲۱
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: فصلنامه علمی- پژوهشی

رتبه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور: 80 A
قالب انتشار:

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ردیابی همولوگ ژن توماتيناز در ژنوم قارچ Fusarium oxysporum f.sp. melonis

فاطمه زرندی; فرهاد شکوهی فر; بهرام شریف نبی; بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی; ضیاء الدین بنی هاشمی

کاربرد روش‌های مولکولی در ردیابی ویروس تریستزای مرکبات در شته جالیز

فرشته اسمعیل زاده میان لنگه; سید مهدی بنی‌هاشمیان; احمد روحی بخش; سیروس آقاجانزاده

ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان به بقایای علف‌کش تریفلورالین در خاک

مجید برزوئی; ابراهیم ایزدی دربندی; محمد حسن راشد محصل; مهدی راستگو; محمد حسن زاده خیاط

مطالعه شاخص‌های جمعیت علف‌های هرز مزارع برنج شهرستان‌های استان گیلان

محمد جواد گل محمدی; حمید رضا محمددوست چمن آباد; بیژن یعقوبی; مصطفی اویسی

بررسی اثر باقی‏مانده مصرف چند علف‏کش‏‏ سولفونیل اوره گندم (Triticum aestivum L.) در کشت حفاظتی پنبه (Gossypium hirsutum L.)

محمدحسن هادیزاده; سید حسین حسینی کیا; سید حسین ترابی; کمال حاج محمدنیا قالیباف

بررسی پویایی خواب و جوانه¬زنی بذر علف¬هرز چوچاق در پاسخ به دوره¬های دفن در خاک

محمد لطفی اصل گیگلو; مصطفی اویسی; حمید رحیمیان مشهدی; بهناز پورمراد کلیبر; محمدحسین نعیمی

احتراما" بدینوسیله به استحضار می‌رساند که سردبیران محترم نشریات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به منظور تشویق و ترغیب هر چه بیشتر استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای نشر یافته‌های علمی ارزشمندشان اقدام به کاهش مبلغ دریافتی نمود. بنابر این از تاریخ 1 مهر 1391 برای هر مقاله‌ی پذیرفته شده مبلغ یک میلیون ریال برای ویراستاری فنی و ادبی، چاپ تصاویر رنگی و ارسال نسخه‌های اضافی مقاله (Reprint) دریافت و سپس در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. مقاله باید با فرمت نشریه در قالب Word و PDF به همراه صفحه مشخصات نویسندگان و فایل تعهد نامه به سایت نشریه ارسال شود. ارسال فرم تعهدنامه که در بخش نحوه نگارش قرار داده شده است ضروری بوده و مقاله بدون تعهدنامه در شورای هیات تحریریه مطرح نخواهدشد.

 

 

از نویسندگان محترم تقاضا می شود برای پیگیری مقالات خود همراه با نام کاربری وارد سامانه و در صورت سوال از طریق پست الکترونیک نشریهjpp1@um.ac.ir با کارشناس نشریه مکاتبه نمایند.