لیست داوران منتصب این شماره

 • احمد رومیانی
 • احمد مزیدی
 • اسداله خورانی
 • ایمان روستا
 • حسن محمودزاده
 • حمید شایان
 • خدیجه بوزرجمهری
 • دکتر امید علی‌ خوارزمی
 • رئوف مصطفی زاده
 • رضا دوستان
 • زهره مریانجی
 • سعید نگهبان
 • سمیه خالقی
 • سمیه رفعتی
 • سمیه سلطانی گردفرامرزی
 • شهرام بهرامی
 • صادق اصغری لفمجانی
 • صادق کریمی
 • عباس خاشعی سیوکی
 • عبدالرضا کاشکی
 • عبدالمجید احمدی
 • علی اکبر جمالی
 • علی مجنونی
 • غلامرضا سبزقبایی
 • فرامرز خوش اخلاق
 • مجتبی یمانی
 • محسن جان پرور
 • مرتضی قبادی
 • مریم ایلانلو
 • مصطفی محمدی ده چشمه
 • میرمهدی سلیمانی
 • نادر پروین
 • ندا محسنی
 • پرویز رضائی
 • یوسف آزادی
 • یونس خسروی

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه سد کارده به روش آنالیز شدت

مهدی مهدیزاده کاریزکی, امین علیزاده, حسین انصاری, هادی معماریان خلیل آباد

تغییرپذیری روند عمق برف در پهنه شمالی ایران مبتنی بر پایگاه داده ECMWF نسخه ERA Interim

حبییه نقی زاده, علی اکبر رسولی, بهروز ساری صراف, سعید جهانبخش, ایمان بابائیان